Festivalsommeren nærmer seg med stormskritt (Foto: Aksel Tjora)

10 selskap står for nesten halvparten av verdiskapingen i musikkbransjen

Det viser rapporten Musikkbransjen i Norge som ble lagt frem torsdag.

Kalender

Cute Aggression

30/09/2022 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera 1. oktober

01/10/2022 Kl. 15:30

Oslo

Cikada duo på Nødutgangfestivalen

01/10/2022 Kl. 20:00

Nordland

Torsdag ble rapporten «Musikkbransjen i Norge 2011 – 2015 – økonomisk analyse av fem delbransjer og 11 undergrupper» lagt frem. Den er laget av Centre for Creative Industries ved BI (BI:CCI) i samarbeid med Menon Economics på oppdrag fra Music Norway.

Les hele rapporten her.

Hovedfunnene i rapporten er blant annet:
▪ Verdiskapingen har økt med 28 prosent fra 2011 til 2015. Halvparten av veksten kom i 2015. Da hadde bransjen en samlet verdiskaping på 2,2 mrd. kroner.

▪ Omsetningen var på 10 mrd. kroner i 2015. Omsetningen har økt med 22 prosent fra
2011.

▪ Utviklingen i verdiskaping har vært 3 prosentpoeng høyere enn utviklingen i fastlandsøkonomien og 20 prosentpoeng høyere enn den kreative næringen for øvrig. Samtidig har utviklingen for sysselsettingen i musikkbransjens vært 1 prosentpoeng høyere enn fastlandsøkonomien og 8 prosentpoeng høyere enn den kreative næringen forøvrig.

▪ Hele musikkbransjen sysselsatte 11 665 personer i 2015. Sysselsettingen har økt med 24 prosent fra 2011 til 2015.

▪ Gjennomsnittlig lønnsomhet, målt i driftsmargin, har ligget stabilt rundt 7 prosent i perioden men økte til 9,1 prosent i 2015. (Driftsmargin er et mål på forholdet mellom driftsresultat og omsetning, Driftsmarginen til en bedrift sier noe om hvor lønnsom den, ettersom den forteller hvor mye bedriften sitter igjen med for hver krone den omsetter.)

▪ Musikkbransjens 10 største bedrifter utgjorde hele 44 prosent av samlet verdiskaping i bransjen i 2015.

Les også: Ingen kom på Music Norway-presentasjon

Dekker hele bransjen
Den nye rapporten skiller seg fra andre rapporter om musikkbransjen på flere måter. Først og fremst dekker den alle leddene i musikkbransjens verdikjeder: Ved innspilt musikk gir den oversikt fra låtskrivere og studiomusikere til salgsledd. Ved konsertvirksomhet gir den oversikt fra artister til konsertarrangører. Den dekker også økonomien i rettighetsforvaltning og leverandører av utstyr og instrumenter.

Til sammenlikning måler Rambølls Musikk i tall kun omsetningen i salgsleddet fra distributør til konsument i platebransjen, billettinntektene til konsertarrangørene i live-bransjen, og vederlag som tilfaller opphavsmenn etter bestemmelser i åndsverksloven.

«Musikkbransjen i Norge» deler videre musikkbransjen inn i fem delbransjer med 11 undergrupper. De fem delbransjene er: live, innspilt musikk, rettighetsforvaltning, rettighetshavere/management og musikkinstrumenter.

Rapportskriverne gjør samtidig oppmerksom på en svakhet i materialet. I utvalget har de bare registrert bedrifter som eksisterte i 2015. Det vil si at bedriftene som har opphørt i perioden rapporten tar for seg, ikke er regnet inn i tallmaterialet. Dette gjør funnene mer positive enn om disse hadde vært med i utvalget.

Størst vekst for rettighetshavere/management
Målt etter verdiskaping viser rapporten en bransje i endring. Musikkbransjens desidert største undergrupper (forvaltningsorganisasjoner og helårsarrangører), samt tidligere nøkkelselskaper (plateselskapene) har tapt økonomisk terreng i forhold til undergrupper som låtskrivere/ utøvere, management og bookingagentur.

For bedrifter med mer enn 100 000,- i verdiskaping i 2015 viser imidlertid rapporten at rettighetshavere/ management hatt sterkest vekst av verdiskaping i perioden 2011-2015. Veksten har vært på hele 75 prosent.

Veksten i sysselsetting har også vært høyest for samme kategori med en økning på 59 prosent. Nest mest har veksten vært for livebransjen der økningen i sysselsatte har vært på 25 prosent.

Geografisk befinner 34 prosent av antall selskaper med verdiskaping på 100 000,- eller mer seg i Oslo. Disse står for 68 prosent av verdiskapingen i disse selskapene. Den høyeste veksten er imidlertid å finne i Hordaland. Her vokste verdiskapingen med 75 prosent, noe som er langt høyere enn både Oslos og resten av Norges vekst i samme periode. Sistnevnte verdiskapingsvekst var på 35 prosent.

Bransjen har i samme periode blitt noe desentralisert. Oslos andel av landets sysselsetting i musikkbransjen har gått ned fra 58 til 51 prosent.

Les også: Hva er god politikk for kunsten i distriktene?

Svake ENK
Undergruppene management, låtskrivere/utøvere, teknisk leveranse (i livebransjen), festivalarrangører og bookingselskap har også økt sine andeler av musikkbransjens samlede verdiskaping.

Når det gjelder verdiskaping i enkeltpersonforetakene (ENK) opplyser rapportskriverne at det ikke har vært mulig å produsere verdiskapingstall for disse. Rapporten påpeker imidlertid at økonomien ikke fortoner seg like godt for ENKene:

– Vi noterer oss positiv utvikling hva gjelder sysselsetting og omsetning fra 2011, men sett opp mot AS-ene står disse selskapene relativt svakt. Omsetningsutviklingen for enkeltpersonforetakene var 9 prosentpoeng lavere blant ENKene enn i AS o.a. i tidsperioden 2011- 2015. I 2015 var gjennomsnittlig omsetning per sysselsatt i AS o.a. og enkeltpersonforetakene på henholdsvis 2 573 200,- og 216 600,- kroner, leser vi.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev