Illustrasjonsfoto. Bildet er tatt av Vebjørn Bakken for Leikarringen Symra. (Foto: Vebjørn Bakken)

Folkemusikk- og folkedansmiljøet tar grenseoverskridande åtferd på alvor: – Vi løyser ikkje eit slikt problem åleine

Følgjer opp #metoo-opprop fra folkemusikk- og folkedansmiljøet med spørjeundersøking, Balansekunsts merkeordning og kampanjearbeid.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Hausten 2020 publiserte ei rekkje personar i folkemusikk- og folkedansmiljøet eit opprop i Aftenposten – gjengitt her i Ballade – om å innsjå at seksuell trakassering også skjer i folkemusikken og folkedansen, og at miljøet måtte gripe inn og ta ansvar. Bak oppropet stod om lag 80 personar, mellom dei Annbjørg Lien, Benedicte Maurseth, Berit Opheim, Tuva Syvertsen, Erlend Apneseth, Hans Hulbækmo, Gabriel Fliflet og Hilde Bjørkum.

For nokon av oss er det eit sjokk at seksuelle overgrep og trakassering skjer i utstrekt grad i vårt eige miljø. Mange har likevel opplevd ulike grader av trakassering, som i sum utgjer eit mønster. Eit mønster som me må opne augo for, ein tradisjon me for lenge sidan skulle ha avliva, lød det i oppropsteksten.

Organisasjonane FolkOrg, Noregs Ungdomslag (NU) og Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff) tok oppmodinga, og har i haust gjennomført ei spørjeundersøking for å kartlegge omfanget av problemet.

Linda Dyrnes, dagleg leiar i FolkOrg. (Foto: Thor Hauknes)

HØYR OGSÅ paneldebatt om språk, kjønn og representasjon i Ballade radio: Spelemenn og små, fine jenter – om språk og kjønn i folkemusikken

– Eit tiltak vi har gjort i FolkOrg er å ta Balansekunsts merkeordning mot diskriminering og seksuell trakassering i kulturlivet, seier Linda Dyrnes, dagleg leiar i FolkOrg. – Vidare skal vi jobbe med kampanjen «Har du folkemusikkskikk?», og vi skal etablere verneombod i løpet av 2022. Vi skal informere tydeleg om retningslinjene og rutinane våre for varsling, og vi skal oppmode lokallaga til å sette temaet på dagsorden og å gjennomføre Balansemerket sitt digitale kurs. Hovudnemndene på Landskappleikane og Landsfestivalen i gammaldansmusikk skal ta det same kurset. Dette er eit arbeid som heile organisasjonen må ta del i.

Kai Roger Vatne, generalsekretær i Noregs Ungdomslag. (Foto: Inger Johanne Ruset)

– Vi som organisasjonar må ha god dialog rundt dette problemet, seier Kai Roger Vatne, generalsekretær i NU. – Vi løyser ikkje eit slikt problem åleine.

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.