Illustrasjonbilde: Sang i eldreomsorgen (Foto: Folkeakademienes Landsforbund)

Musikk i eldreomsorgen

Nettportalen Syng Sammen skal gjøre det lettere å bruke sang og musikk i eldreomsorgen.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Den digitale ressursportalen syngsammen.no retter seg mot eldreinstitusjoner, pårørende, hjemmetjeneste og organisasjoner som arbeider i eldrehelse-feltet, og skal gjøre det enkelt å bruke sang, musikk og bevegelse på en god måte i eldreomsorgen.  

Det er programmet Sang i eldreomsorgen som står bak portalen og prosjektet Syng sammen.
– Vi mener dette er et fantastisk verktøy for å ta i bruk sang og musikk i norsk eldreomsorg, forteller leder og fagansvarlig Beatrix Van Doorn i Folkeakademienes landsforbund, som drifter Sang i eldreomsorgen. Sang i eldreomsorgen er del av den nasjonale satsningen Krafttak for sang, og er støttet av Kulturdepartementet.

En vei til meningsfull kommunikasjon
– Hvorfor har dere satt i gang dette prosjektet, og hvordan?
– Vi har satt i gang prosjektet for å møte det behovet vi opplever eldreomsorgen har: mange ønsker å bruke sang og musikk, men vet ikke helt hvordan de skal sette i gang. Portalen kan lære ansatte mye om hvorfor det er helsefremmende å bruke musikk med eldre, og den gir masse eksempler på hvordan man kan bruke musikk. Portalen er utviklet av musikkterapeuter og kulturarbeidere, og har blitt mulig blant annet på bakgrunn av støtte fra Sparebankstiftelsen, forteller Van Doorn.

Portalen Syngsammen.no ​inneholder over 100 nyinnspilte sanger, en rekke videoforedrag, artikler, spillelister, videoer med bevegelsesaktiviteter og tips og forslag til hvordan sang og musikk kan brukes på en helsefremmende måte.

På hjemmesidene til Sang i eldreomsorgen forklarer Folkeakademienes landsforbund hvordan sang sang, musikk og bevegelsesaktivitet i eldreomsorgen kan skape engasjerende og nære øyeblikk i hverdagen, styrke muskulatur og balanse, og øke produksjonen av lykkehormoner i  kroppen. For mennesker med demens kan kjente sanger gi trøst og trygghet, dempe angst, uro og aggresjon. Musikk kan også skape aktivitet og engasjement hos dem som blir sittende for mye i ro. For noen kan favorittsangen være en vei tilbake til språket som  mangler, eller være en meningsfull kommunikasjonsform med pårørende og ansatte, forteller forbundet.  

Portalen Syngsammen.no tilbyr læring, tips og muligheter for å bruke sang og musikk i eldreomsorgen (Foto: Folkeakademienes Landsforbund)

– Hva er responsen ute blant de som bruker tilbudet og opplegget fra dere, og fra de pårørende?
– Responsen fra ansatte og brukere er etter en testperiode veldig god!, sier Beatrix Van Doorn. – De forteller at portalen er enkel og intuitiv, og at den rommer masse flotte sanger og spennende materiale. Pårørende kan synes det er vanskelig å ha gode samtaler med sine familiemedlemmer, særlig om de er demente. Nettopp da kan det være fint å gjøre noe aktivt sammen – for eksempel synge gamle sanger som den gamle fortsatt kan. Syng Sammen inneholder disse sangene. Arrangementene er enkle og tydelige, slik at de kan være en god støtte i sangen for den eldre, forteller hun.

Se også informasjonsvideoen Sang i eldreomsorgen har laget om portalen. Portalen vil være gratis for alle å bruke ut april 2020.

I kvalitetsreformen «Leve hele livet» (St.mld 15, 2017-18) er aktivitet, deltakelse og opplevelse av meningsfulle gode øyeblikk fremhevet som en målsetning for eldre i Norge. Sang i eldreomsorgen fremheves i reformen som et program som kan legge til rette for at dette kan skje. Syngsammen.no er et verktøy som kan bidra til økt livskvalitet for mennesker i en sårbar fase av livet, opplyser Folkeakademienes landsforbund.  

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.