Festspillene i Bergen: 22 personer har søkt direktørjobben, fem av dem kvinner

Festspillene i Bergen lyste ut direktørstillingen i høst, da Anders Beyer måtte gå etter en metoo-sak. Nå er søkerlisten klar, med fem kvinner og 17 menn fra et internasjonalt kulturliv.

Folkemusikk- og folkedansmiljøet tar grenseoverskridande åtferd på alvor: – Vi løyser ikkje eit slikt problem åleine

Følgjer opp #metoo-opprop fra folkemusikk- og folkedansmiljøet med spørjeundersøking, Balansekunsts merkeordning og kampanjearbeid.

Tvilsam og vulgær framferd. Me må opne augo for seksuell trakassering i folkemusikken og folkedansen.

Tida er overmogen.

Scenekunst og jazz først med Balansemerket

Arbeidet for å motvirke seksuell trakassering i kulturlivet fortsetter. Scenekunstbruket, Norsk jazzforum og Nasjonal jazzscene er de første kulturvirksomhetene som oppnår Balansemerket.

Balansemerket – for et trygt kulturliv

Balansekunst lanserer merkeordning mot seksuell trakassering i kulturlivet.

Vil trygge festivalopplevelsen – for alle

Fasiliteter på området, trening av ansatte og bevisstgjøring skal bidra til å hindre seksuell trakassering på festivaler.

Skal undersøke seksuell trakassering på kulturfeltet

Kunstnerorganisasjoner sammen om arbeidsmiljøundersøkelse i etterkant av #metoo.