Med en kriserammet næring i knestående vil dette arbeidet gå i ekspressfart, lover Rhiannon Edwards i Virke, Hans Ole Rian i Creo og Anne Kristine Eggen Lervik, leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon ved Fagskolen i Oslo. (Foto: Linda Karoline Ringstad/Creo)

Støtte til utvikling av utdanning for lyd, lys, bilde og sceneteknikere

Fagskolen i Oslo har mottatt 1,253000 kroner i støtte til å utvikle en sceneteknisk fagutdanning.

Kalender

Flagstad – The Opera VERDENSPREMIERE

11/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Regjeringen har bevilget 54,5 millioner kroner til å utvikle nye tilbud, kjøpe nytt utstyr og utvikle digitale læremidler ved fagskoler over hele landet. Fagskolen i Oslo har mottatt 1,253000 kroner i støtte til å utvikle en fagutdanning for lyd, lys, bilde og sceneteknikere.

Søknaden kom på bakgrunn av et felles initiativ fra Creo, Virke og Fagskolen i Oslo, som i høst satte i gang arbeidet for en utdanning for teknikere i sceneteknisk bransje, melder Creo. Nå starter arbeidet med å utvikle utdanningen, forteller de på sine hjemmesider. Med en kriserammet næring i knestående, vil dette arbeidet gå i ekspressfart, lover Rhiannon Edwards i Virke, Hans Ole Rian i Creo og Anne Kristine Eggen Lervik, leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon ved Fagskolen i Oslo.

Kirsti Andresen, rektor ved Fagskolen i Oslo, sier at deres utdanningsmodell fungerer svært godt for den scenetekniske bransjen, med sterkt fokus på utdanning av fagfolk med fagbrev eller realkompetanse, i tett samarbeid med næringen.
– Ved at partene i arbeidslivet har en så sterk rolle i utvikling og oppfølging av utdanningen, er vi sikret at kompetansen blir relevant og tilpasset de reelle behovene i arbeidsmarkedet, sier hun.

Stort behov for sceneteknisk kompetanse
– Sceneteknisk produksjon er en spennende bransje i sterk utvikling. Nå håper bransjen at et nytt utdanningsløp gjør at flere får øynene opp denne karrieremuligheten. Virksomhetene ser et stort behov for kompetent arbeidskraft fremover, sier Rhiannon Edwards, som tror en utdanning også kan være et viktig bidrag til å øke mangfoldet og bedre kjønnsbalansen i bransjen.

Hans Ole Rian ser også mange langsiktige muligheter.
– Norge har et rikt og mangfoldig kulturliv som gir store muligheter for å utvikle arrangementsteknologien videre, noe som åpner for økt satsing på innovasjon og utvikling. Formalisering av realkompetanse, økt rekruttering og et ryddig partssamarbeid gjennom tariffavtale er helt klart veien videre for å løfte en skadeskutt bransje ut av koronakrisa.

Fagskolene tilbyr korte, fleksible, yrkesrettede utdanningstilbud som lett kan kombineres med jobb og familieliv. Mange fagskoler har også tilbud som gjør det mulig å studere selv om man ikke bor i nærheten av campus.
– Disse pengene skal bidra til å gjøre eksisterende og nye utdanningstilbud på fagskolene enda bedre og mer relevante for de som velger å ta en hel utdanning eller fylle på kompetansen sin ved en fagskole. Derfor er det en god spredning i fagområder som får støtte, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim om støttemidlene.

Les merRegjeringens hjemmesider.

Fakta om høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere yrkesfaglig utdanning er en kort yrkesrettet utdanning som man kan velge etter videregående utdanning. Utdanningen bygger enten på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, eller studieforberedende utdanningsprogrammer. Utdanning ved fagskoler er ofte lagt til rette for å kunne kombineres med jobb.

Fakta om tilskuddsordningen for utviklingsmidler til fagskolene
Midlene er et ledd i regjeringens satsing på høyere yrkesfaglig utdanning, og en oppfølging av Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden. Dette er femte året det bevilges midler til tilskuddsordningen for utviklingsmidler. Siden 2017 er det totalt bevilget om lag 230 millioner kroner til ordningen.

Fra og med 2019 forvaltes tilskuddsordningen av Diku – direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, som tildeler midlene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektene som får støtte i 2021 er fordelt på 60 fagskoler i alle fylkene.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev