Støtte til utvikling av utdanning for lyd, lys, bilde og sceneteknikere

Fagskolen i Oslo har mottatt 1,253000 kroner i støtte til å utvikle en sceneteknisk fagutdanning.