Kan bli kunstfaglig fakultet ved Høyskolen Kristiania

Har signert intensjonsavtale om mulig innlemming med Høyskolen Barratt Due, Norges dansehøyskole og Musikkteaterhøyskolen

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Høyskolen Kristiania har signert intensjonsavtale om mulig innlemming av tre ulike høyskoler innen utøvende musikk og scenekunst: Høyskolen Barratt Due, Norges dansehøyskole og Musikkteaterhøyskolen. Ambisjonen er ifølge en pressemelding å utvikle Norges mest attraktive og nyskapende fagmiljø innen kunstneriske utdanninger.

Partene innleder nå forhandlinger, og det vil bli foretatt en juridisk og økonomisk gjennomgang. Målet er å komme til enighet i løpet av høsten 2018.

Alle høyskolene ønsker å utnytte mulighetene for et tverrfaglig samarbeid innen utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, på tvers av alle Høyskolen Kristianias fagområder.

– Vi skal være et attraktivt og spennende fagpedagogisk alternativ til de offentlige tilbyderne, hvor kreativitet, entreprenørskap og videreutvikling av kunstformene vil stå sterkt, forteller rektor Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania i meldingen.

Partene legger vekt på at høyskolene sammen vil kunne skape en utdanningsvirksomhet som faglig og ressursmessig blir enda mer robust enn det skolene er hver for seg. Dette er i tråd med regjeringens ønske om å skape større enheter i høyskolesektoren.

– Med våre ambisjoner om å vokse som høyskole, ønsker vi å differensiere oss. Disse høyskolene har en spennende studieportefølje og pedagogikk som passer godt inn i vår visjon om et arbeidslivsuniversitet. Sammen skal vi bygge et kunstfaglig fakultet med et nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt, sier administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania Solfrid Lind.

Rektor og kunsteriske leder Stephan Barratt-Due ved Høyskolen Barratt Due, sier til egne nettsider at:

– Et premiss for mulighetsstudiet er et godt samarbeid med, og utviklingsmuligheter for, den resterende virksomheten ved Barratt Due musikkinstitutt. På den måten vil verdiene i mottoet fra musikkbarnehage til konsertpodium kunne opprettholdes og videreutvikles.

Der fremheves det videre at «alle høyskolene ønsker å utnytte mulighetene for et tverrfaglig samarbeid innad i fagmiljøet, og på tvers av alle Høyskolen Kristianias fagområder. Ambisjonen er at vi sammen kan utvikle Norges mest attraktive og nyskapende fagmiljø innen kunstneriske utdanninger, hvor kreativitet, entreprenørskap og videreutvikling av kunstformene står i sentrum.«

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.