Vil ha inn kvinner og kjønnsminoriteter til miksebordet sitt

Åpner dørene for dem som er underrepresentert i lydteknikk, på introdag.

Kan bli kunstfaglig fakultet ved Høyskolen Kristiania

Har signert intensjonsavtale om mulig innlemming med Høyskolen Barratt Due, Norges dansehøyskole og Musikkteaterhøyskolen