– Oslo mangler lokaler for bredden i kulturlivet. Gå videre med Gamle Munch!

Nasjonale festivaler såvel som frivilligledere i bydelen Tøyen ber om å få bruke det gamle Munchmuseet. Permanent.

Budsjettlekkasje: Økning på 800 000 til JM Norway

Regjeringen vil styrke arbeidet med likestilling og mangfold i kulturlivet, og gir organisasjonen JM Norway en økning på NOK 800 000 i revidert nasjonalbudsjett.

JM Norway 50 år: – Mer relevant enn noen gang

I 50 år har JM Norway jobbet med å gjøre kulturlivet tilgjengelig for flest mulig ungdom. Daglig leders ambisjon er at mye av den jobben de gjør i dag skal være overflødig om 10 år.

Girls Rock Camp-konferanse

Møteplass for alle som jobber med å arrangere rock camps for jenter, trans- og ikke-binær ungdom for første gang i Norge.

Hvem vil overta et flygel?

De har plassert 20 pianoer og flygler rundt om i landet for fri bruk. Nå når et av de parkerte pianoene trenger nytt hjem, holder de konserter for å finne nytt hus til det.

Ønsker mangfold av unge folkemusikere til Ethno FolkCamp

JM Norway inviterer musikere fra hele verden som er bosatt i Norge til å utveksle tradisjonsmusikk og kultur i Førde.

Ny søknadsrunde for Parkert piano

JM Norway og Sparebankstiftelsen DNB inviterer organisasjoner, institusjoner, skoler og andre til å søke om å få et piano eller flygel i sitt nærmiljø.

Ane Carmen Roggen ny daglig leder i JM Norway

Roggen blir fungerende daglig leder i organisasjonen ut 2018.