Midlertidig permanent – om musikk, kritikk og mangfold

DEBATT: To av Ballades skribenter om å befinne seg i en flerkulturell kulturell tilværelse.

Fargespill: Det viktigste skjer bak scenen

Camilla Kvaal har tatt doktograd på musikk som interkulturelt verktøy.

Vi trenger et «Fargespill» som går lenger

Når Fargespill kommer til Oslo må det være lov å håpe på et høyere ambisjonsnivå på vegne av det flerkulturelle musikk-Norge, og at forestillingen vil tilpasse seg verden av 2018, skriver Mari Paus.

Plass til mer enn glansbildet?

Fargespill må vokse i flerkulturell forståelse, skriver Monica Ifejilika.

Verdensrevyen Fargespill

En prangende planetær spilledåse av vaiende folkedrakter i en holdningsbyggende optimistisk new age utopi. Herlig, dårlig, søtt, vakkert, forvirrende overdådig og nydelig, skriver Igor Dunderovic.

Utelivskonserter, en integreringsarena!

Er det for mange stoler i norske kulturhus? Kanskje etniske minoriteter foretrekker litt mindre finkulturell atmosfære, spør Igor Dunderovic.

#utavkontoret

Kulturtanken inviterer til å starte delprosjekt sammen med Kulturrådet for å få mer mangfoldige ledergrupper i kulturlivet.

Hva er status?

Ti år etter det store mangfoldsåret i Norge opprettholdes gamle mekanismer i kunst- og kulturlivet: I ro og mak fordeles goder og posisjoner rundt de privilegertes bord.

Musikalske fortellinger om flerkultur

Hvilken funksjon får en internasjonal musikkfestival når verden blir stadig mindre og mye av musikken vi møter uansett blir stadig vanskelige å sette i nasjonale båser, spør Maja Skanding.

Hvem skal produsere flerkulturelle konserter for barn?

Spør Mari Haugen, som både har bekymringer, og ser muligheter for fremtiden.