Mari Haugen Foto: Asker kommune

Hvem skal produsere flerkulturelle konserter for barn?

Spør Mari Haugen, som både har bekymringer, og ser muligheter for fremtiden.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

I omlegging av Rikskonsertene til Kulturtanken ligger det i føringen fra departementet at Kulturtanken ikke skal produsere musikkproduksjoner for barn og unge på samme måte som tidligere. Dette skaper et mulighetsrom for andre aktører, men også en bekymring for hvem som ivaretar kvalitet og generespesifikke produksjoner på dette feltet.

I en paneldebatt på Marked for musikk i oktober i år ble det diskutert hvordan man kan sikre kvalitet og produksjon i et musikklandskap i endring. Et av innspillene fra salen var en bekymring for hvem som skal produsere og kvalitetssikre flerkulturelle barnekonserter i Norge i fremtiden. Vi i Asker kulturhus deler denne bekymringen, men håper samtidig at andre aktører som er spesialisert i dette feltet styrkes.

Et godt eksempel på en slik aktør er Samspill International Music Network. Samspills formål er å fremme mangfoldet innen musikk- og beslektede utrykk, samt sikre og organisere utøverne det være seg for internasjonale og flerkulturelle musikere i Norge eller norske utøvere som jobber med ulike musikkuttrykk fra hele verden. Asker kulturhus ser viktigheten av at Samspill samordner de flerkulturelle artistene i Norge.

Asker kulturhus har hatt gleden av å samarbeide med Samspill i mange av deres BALUBA- produksjoner. I BALUBA-prosjektet inviterer Samspill musikere til å jobbe med sin konsertproduksjon for barn fra ide til gjennomføring. Prosjektet er basert på at artistene jobber med erfarne produsenter, instruktører og mentorer, samt at utøverne får mulighet til å vise konserter for et alderstilpasset publikum på en profesjonell scene.

Denne visningen blir så grunnlaget for profesjonell tilbakemelding og videreutvikling. Målet er at konsertene skal bli så gode at de kan vises på en profesjonell scene i et åpent marked og komme inn i DKS-systemet. Profesjonelle visningsarenaer er avhengig av seriøse aktører som Samspill, som har mulighet til å jobbe med musikerne over tid og som har nettverket til å samle de riktige musikerne til en produksjon.

Nylig viste Asker kulturhus Baluba-forestillingen Tik Tik Tik sjonglering med musikerne Safaa Al-Saadi og sjongløren Diego Belda for over 80 barnehagebarn i Asker og både barn og barnehageansatte frydet seg. De fikk en godt produsert konsert som vekslet mellom spektakulær og morsom sjonglering til sart og magisk fløytespill.

Les også: Vaffel og falafel

Asker kulturhus er et av få kulturhus i landet som har barn og unge som hovedsatsningsområde og vi jobber profesjonelt for at selv små barn skal få oppleve kultur av høyeste kvalitet. Asker kulturhus fikk i 2017 40 000 kr i støtte fra Kulturrådet for konsertserien «Verden i Asker». Denne serien består av profesjonelle flerkulturelle musikkproduksjoner for barn av høy kvalitet. Foruten artister knyttet til Barnas verdensdager har Asker kulturhus kun booket flerkulturelle barneproduksjoner fra Baluba-serien. Dette fordi vi ikke har sett noen andre slike kvalitetsproduksjoner og ingen (!) andre har heller gitt oss tilbud om dette.

Asker kulturhus mener det er et behov for å motivere kulturaktører til å få inn flerkulturelle utøvere i sitt program. Asker kulturhus har sett nytten av at profesjonelle aktører jobber med utøvere over tid, slik Rikskonsertene tidligere gjorde og slik Baluba gjør i dag.

Asker kulturhus ser behovet for prosjekter som er spisset, slik som Baluba. Vårt håp er at Samspill blir en av de viktigste aktørene i produksjon av flerkulturelle barnekonserter i Norge i fremtiden.

På vegne av Asker kulturhus,
Mari Haugen
Programansvarlig barn, Asker Kulturhus

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.