Monica Larsson, NRF (Foto: Norock.no)

Krise for Norsk Rockforbund: Nedleggelse truer

Norsk Rockforbund, som er konsertarrangørenes interesseorganisasjon, meldte i forrige uke at de er i økonomisk krise. Organisasjonen har på de siste fem årene økt medlemsmassen med over 50 %, men bevilgningene fra Norsk kulturråd har ikke økt med en krone siden 1998. Nå må høstens prosjekter avlyses, ansatte må permitteres fra 1. oktober, og organisasjonen må legge ned sitt gratis opplæringstilbud til medlemmene. – Dette er et rop om hjelp, sier daglig leder Monica Larsson.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

Norsk Rockforbund er en interesse- og kompetanseorganisasjon for frivillige konsertarrangører innen rock og beslekta musikkformer. Organisasjonen er demokratisk oppbygd med landsmøte, vedtekter og valgt styre. Medlemmene er blues- og rockklubber, studentsamfunn og festivaler, samt noen få rockverksteder.

Til sammen er nærmere 50 000 mennesker nå tilsluttet NRFs medlemsorganisasjoner, og rundt halvparten av disse jobber jevnlig på idealistisk basis med å arrangere konserter og festivaler året rundt.

— Paradoksalt nok har det har det aldri vært større aktivitet eller ambisjoner i Norsk Rockforbund, men bevilgningene fra stat og andre støtteordninger har likevel fullstendig stagnert og til og med blitt kuttet, sier en skuffet styreleder, Kjartan Aa Berge i en pressemelding fra NRF.

— Ikke mer å kutte på

Norsk Rockforbund opplever rekordtilstrømming av nye medlemmer, og i forbindelse med deltagerrekord på Landsmøte i 2004 gikk organisasjonen på et større underskudd for regnskapsåret 2004. Allerede sommeren 2004 søkte NRF om ekstraordinær støtte fra Norsk kulturråd. Søknaden ble ikke innvilget.

Organisasjonen sier at de har god dialog med Kulturrådet, og har igjen søkt om økt støtte, men signalene som er gitt er at det ikke finnes mer midler.

— Vi har jobbet hardt for å få økonomien i balanse helt siden sommeren 2004. Vi har brukt de siste tolv månedene på å innføre sparetiltak og kutt, men nå er det ikke mer å kutte på. Organisasjonen har altfor knappe midler til å kunne følge opp medlemmene på en tilfredsstillende måte, advarer styreleder Kjartan Aa Berge.

— Dette vil ramme publikum og artister

Norsk Rockforbund organiserer de frivillige konsertarrangørene, over 200 medlemsklubber, og som eneste ledd i musikkbransjen baseres konsertarrangering stort sett fortsatt på frivillig innsats. Ved at NRF nå har tunge økonomiske tider og må legge ned deler av sin virksomhet, går dette til syvende og sist utover norske artister og konsertpublikum.

— Vi frykter at en slik nedbygging av våre tilbud til medlemmene vil føre til færre og dårligere arrangementer for publikum. Vi syns situasjonen vår er et trist paradoks, da vi er i slutten av tidenes festivalsommer, opplever medlemsrekord og Rocke-Norge går så det griner, sier daglig leder Monica Larsson.

Truer med kroken på døra

Norsk Rockforbund håper å finne en løsning for årets økonomiske utfordringer, men ønsker mest av alt en langsiktig bedring av økonomien. I kulturmelding nr 48 (Kulturmeldingen) ble det slått fast at «Eit rikt konsertliv i heile landet er eit overordna siktemål. Gode vilkår for musikkfestivalar og lokale arrangørar er difor viktig», og organisasjonen etterlyser oppfølging av disse målsetningene.

— Vi utfordrer nå politikerne til å gi norske konsertarrangører bedre rammevilkår, og til å gi Norsk Rockforbunds kompetansehevende tiltak og økonomisk støtte. Ikke minst ber vi innstendig om at organisasjonen får midler til å kunne jobbe videre for flere og bedre konserter i hele landet. Vi er utslitt av å jobbe på et eksistensminimum og bedrer ikke situasjonen seg nå, så er det kroken på døra, sier daglig leder Monica Larsson.

— Ikke et valgkamputspill, men et rop om hjelp

NRK.no tok opp saken i forrige uke, og snakket bl.a. med inmformasjonssjef Christian Lund i Kulturrådet. Han ville da ikke kommentere søknaden som ligger på bordet fra NRF, der de ber om ytterligere 230 000 kroner, utover de 2,2 millionene i statlig støtte som i dag utgjør Rockforbundets ryggrad.

— Vi kommenterer aldri søknader som ikke er behandlet. Dette må opp i rådet, men jeg kan bekrefte at vi mottar stadig flere gode søknader som vi må si nei til fordi rammene ikke øker i takt med aktivitetsnivået i kunst- og kultursektoren.

— Dersom vi vil at folk i hele Norge skal kunne oppleve noe annet enn Idol og D.D.E., så må det offentlig støtte til, sier Monica Larsson i det samme NRK-oppslaget. Hun forteller her at det høye aktivitetsnivået til organisasjonen, med en dobling i antallet medlemsforeninger bare de siste fire årene, tærer på økonomien.

— Vi råtner på rot. Bevilgningene følger ikke med aktivitetsnivået, sier Monica Larsson.

Hun bedyrer overfor NRK at dette ikke er noe strategisk utspill i forbindelse med den forestående valgkampen.

— Dette er ikke et valgkamputspill. Dette er et rop om hjelp.

Ballade vil naturligvis følge saken fremover. Vi vil også se nærmere på om de sentrale musikkorganisasjonene her hjemme føler at de politiske miljøene følger opp løftene sine.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev