Niko Valkepää, 2004

Kulturrådet gir 2,4 millioner til pop- og rock-konserter

Kulturrådets turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk er en svært viktig ordning for musikere som ønsker å vise seg frem på norske og utenlandske konsertscener. Hvert år blir en snau håndfull millioner delt ut til dette formål – for den enkelte artist kan pengene utgjøre forskjellen mellom turné eller ikke. The Beautiful People, Niko Valkeapää, El Caco og Stonegard er blant utøverne som får tilskudd denne runden. Norske konsertsteder har også mulighet til å søke penger fra denne potten, som normalt har blitt fordelt i to puljer i løpet av et år. Inntil nå. Fra 1. april 2005 kan nemlig både arrangører og artister søke fortløpende. Med en kortere behandlingstid vil artister og arrangører slippe å «gjette» seg et halvt år frem i tid, i en bransje der klimaet stadig endres. Med større forutsigbarhet, er det også større sjanse for at det som søkes om penger til, faktisk blir gjennomført. På arrangørsiden har Kulturrådet valgt å gi penger til blant andre Studenthuset Driv i Troms

Kalender

Stabat Mater av Antonín Dvořák

29/03/2020 Kl. 16:00

Oslo

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

29/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Turné- og arrangørstøtten har en stor og sterkt økende søknadsmengde. Norsk kulturråd har fordelt 2,4 millioner kroner i denne tildelingsrunden og det ble i alt søkt om hele 23,5 millioner kroner. Til sammen 336 søknader ble behandlet og 70 av disse søkerne får tilskudd.

Total budsjettramme for 2005 er 4,632 millioner kroner, dermed gjenstår 2,2 millioner kroner til fordeling resten av året. Til sammenlikning var totalbudsjettet for 2004 på 4,545 millioner.

Endring av søknadsfristen
Turné- og arrangørstøtten har gjennomgått en del endringer de siste årene. Tilskuddsordningen het tidligere turné-, transport- og festivalstøtten (TTF-ordningen), men skiftet navn i 2004 til turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk. Samtidig ble ordningen lagt inn under Norsk kulturfond.

Den største endringen for søkerne er imidlertid søknadsfristene: For å gjøre ordningen mer brukervennlig, har man fra og med 1. april 2005 endret ordningen til å kunne ta imot søknader fortløpende. Musikere og arrangører slipper dermed å streve med å gjette seg til hvordan klimaet vil se ut et halvt år fem i tid – nå kan man i stedet søke om støtte tettere opp til turné-, prosjekt- eller festivalavviklingen. Med større forutsigbarhet, er det også større sjanse for at det som søkes om penger til, faktisk blir gjennomført.

Priorierer potensial og kontinuitet
Støtten fremdeles inndeles i tre kategorier: Norgesturneer, utenlandsturneer og arrangører og festivaler. Foreløpig har Kulturrådet delt ut kr 691 000 til artister på turné i Norge, kr 1 060 000 til artister på turné i utlandet og kr 690 000 til ulike arrangører landet rundt.

I henhold til www.kulturrad.no, vektlegger Kulturrådet å prioritere ”artister med et personlig uttrykk innen sin sjanger og som står foran en kunstnerisk og markedsmessig utvikling” og ”arrangører med et godt gjennomarbeidet program og et realistisk ambisjonsnivå”. Kulturrådet har også vektlagt å støtte konsertarrangører og scener som driver konsertvirksomhet gjennom hele året. Dette gjenspeiler seg i fordelingen av midler, som for første del av 2005 ser slik ut:

TURNÉ- og ARRANGØRSTØTTE TIL ROCK OG POPULÆRMUSIKK
1. tildeling 2005
Innenlandsturneer
Brimstone
20 000
Christer Knutsen
25 000
Gatas Parlament
25 000
Jørn Simen Øverli – Prøysen 90 år
26 000
Karpe Diem
20 000
LUMSK
20 000
MadCon
30 000
Manaiga
50 000
Martin Cornel
15 000
Minor Majority
50 000
Norsk Rockforbund fellesturné 2005
80 000
Octavia Sperati/ Deathcon/ Vulture Industri
30 000
Ricochets
40 000
Shining
25 000
Side Brok
20 000
Sissy Wish
40 000
Syme
15 000
The Beautiful People
50 000
The Launderettes
25 000
This is Music Inc.
10 000
Varpen – Union Blues Band 2005
30 000
Vidar Vang
25 000
Årabrot
20 000
Utenlandsturneer
Alog
40 000
Cloroform
50 000
Dadafon
30 000
El Caco
60 000
Gåte
60 000
Helldorado
35 000
Jaga Jazzist
50 000
Jazzland – konserter i Europa
30 000
Karin Park
30 000
Niko Valkeapää
40 000
Nils Petter Molvær
50 000
NUD
20 000
Per Arne Glorvigen
40 000
Profileringskonserter for norske artister på EuroSonic i Nederland og South By SouthWest i USA
75 000
Schtimm
25 000
Sidsel Endresen
40 000
Silence of the Foe
30 000
Singer/ songwriter exchange – utvekslingsprogram for Norge og Danmark
50 000
Solveig Slettahjell Slow Motion Quintet
30 000
Stonegard
40 000
Susanna and The Magical Orchestra
30 000
The Lionheart Brothers
30 000
The Low Frequency in stereo
20 000
The Mormones
20 000
Vreid
30 000
WE – Smugglers Tour 2005
80 000
Zeenon
25 000
Arrangører og festivaler
Blå 2005
50 000
Bukta festivalen
80 000
D.P. Indoor
20 000
Dans for voksne – konsertserie
10 000
Eggstockfestivalen
25 000
Fjellparkfestivalen
25 000
Fredrik’s wonderful evening – Landmark i Bergen
20 000
Fredrikstad Rockeklubb – the Crypt
15 000
Insomnia Festival
30 000
Kulturfestivalen Volum
20 000
Slottsfjell Festivalen
50 000
Stavernfestivalen
40 000
Storåsfestivalen
50 000
Studenthuset Driv
40 000
Studentkroa Meieriet
50 000
The groove Experience – Månefisken
20 000
Torsdagsscenen på Hulen
25 000
Trondheim konsertsceneforening (TKSF)
50 000
Trænafestivalen
50 000
Østkanten Bluesklubb
20 000

I tillegg får Palace of Pleasure og Real Ones innvilget kr 20 000 hver i omdisponerte midler – det vil si penger gruppene tidligere har blitt tildelt, men som enda ikke er brukt. Pengene skal brukes på gruppenes respektive turneer i Norge. På samme måte får Ephemera kr 70 000 overført fra sin utenlandsturné i 2003. Disse pengene skal nå brukes på gruppens Europaturné i 2005.

Disse bestemmer
Utvalget som står bak tildelingene innenfor turné- og arrangørstøtten, ser slik ut:
Frank Nes (leder), daglig leder Bergen Music Fest, Bergen
Kristin Winsents, musikkjournalist, Oslo
Anneli Drecker, musiker, Tromsø/ Oslo
Stein Bjelland, festivaldirektør, Stavanger
Øyvind Holen, musikkjournalist, Oslo

Disse medlemmene er oppnevnt for perioden 2005 til 2008.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev