Erlend Mogård Larsen

By:Larm/Alarm 2003 – et fruktbart samarbeid?

By:Larm og Alarm-prisen vil neste år arrangeres samtidig i Trondheim, og søke mot å støtte bygge hverandre opp i aktualitet og omfang. Ballade har snakket med by:Larm-sjef Erlend Mogård Larsen om vyene bak prosjektet, og hva han håper at samlokaliseringen vil føre med seg: – By:Larm har aldri vært statisk, ved å flytte fra by til by blir vi preget det lokale musikklivet og arrangørbyen. Sånn sett prøver vi å alltid være åpne for nye elementer, og i år virket det som en god idé å gå inn i et samarbeid med Alarm-prisen.

Kalender

Cikada RBK + EAU

23/10/2020 Kl. 18:30

Oslo

Ivan Mazuze Band

24/10/2020 Kl. 19:00

Viken

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

25/10/2020 Kl. 20:00

Viken

Mogård Larsen kan fortelle at idéen om samlokalisering ikke er ny av året:

— Vi mottok den første henvendelsen fra Alarm i 2000, men fordi by:Larm hadde sprengt både fly- og hotellnettet i Tromsø, og Alarm ikke hadde funnet sin endelig form, følte styret i by:Larm at grunnlaget ikke var godt nok. I år er alt annerledes – Trondheim har god kapasitet til å ta imot folk til et større arrangement på alle måter. Vi kommer selvfølgelig til å evaluere dette samarbeidet i ettertid, for å se om dette blir en mal vi også kan bruke i årene som kommer – foreløpig er ingen ting avgjort.

For 2003 ser Mogård Larsen frem til et samarbeid han mener vil gi utgytte for begge parter – og styrke både by:Larm og Alarm-prisen:

— By:Larm sin oppgave har alltid vært å hente nye artister frem i lyset, og Alarm har mange av de samme abisjonene; ved å gi utmerkelser til band som er på vei opp og frem, kan de også være med på å hjelpe artister videre igjennom spilling, anerkjennelse og oppmerksomhet i media.

Skeptikere har hevdet at de ofte ukjente by:Larm-artistene denne gangen kommer til å bli oversett av både presse og publikum i forhold til de mer etablerte Alarm-bandene. I så måte mener by:Larm å ha sikret seg rimelig godt:

— Skandinavisk musikk er i søkelyset som aldri før og by:Larm har ambisjoner om og også være en arena for Norsk musikkeksport. Vi jobber målbevist med å gjøre by:Larm til en internasjonal møteplass. Derfor er det viktig at vi også kan presentere band som har kommet et lite stykke på vei. De nominerte til Alarm-prisen er ofte interessante talenter som er klare til å ta skrittet ut i verden. Vi ønsker ikke at de mer kjente artistene skal ta oppmerksomheten vekk fra de mindre etablerte, derfor kommer det kommer til å være 12 scener rundt om i byen. På henholdsvis tre og fire steder vil Alarm-nominerte artister avslutte kvelden, mens de andre scenene kommer til å fylles utelukkende av by:Larm-band, sier Mogård Larsen:

— Alarm-artistene kommer dessuten til å spille så sent at de ikke skviser by:Larm artister, så sistnevnte kommer kun til å konkurrere med hverandre. På lørdag kommer heller ingen konserter til å bli satt opp før etter at Alarm-utdelingen er vel overstått.

Mogård Larsen mener denne oppbygningen er naturlig for en musikk-festival, og understreker at han ikke ser på by:Larm-bandene som «oppvarmere» for Alarm-artistene. Han er heller ikke bekymret for at de klubbene som ikke har et kjent band til å avrunde kvelden, kommer til å miste publikum:

— Jeg tror det kommer til å bli stappfullt på alle klubbene hver kveld uansett. På enhver festival er det naturlig at man stiller med de største navnene til slutt – det betyr ikke at alle som ikke spiller sist er som oppvarmere å regne, det blir helt feil. Vi har faktisk vært mer bekymret for at publikum skal «strande» på Samfundet, som i tillegg til å være den klart største scenen, også ligger et lite stykke utenfor bykjernen. Vi håper å ha løst det problemet med å sette opp busser, som kommer til å gå i konstant skytteltrafikk mellom alle klubbene. Med avganger minst hvert 15. minutt vil den 5-8 minutter lange kjøreturen gjøre det rimelig enkelt for folk på bevege seg fritt mellom de ulike scenene hele kvelden, håper Mogård Larsen.

Selv om de to arrangementene i stor grad kommer til å bli vevet inn i hverandre, understreker Mogård Larsen at det ikke er snakk om noen sammenslåing:

— By:Larm og Alarm er fremdeles to uavhengige organisasjoner, med hver sin ledelse og hvert sitt budsjett. Det eneste samarbeidet vi har hatt på økonomi-biten, har vært i forhold til sponsorer, og det arbeidet har blitt håndtert av et eksternt firma. Artistene kommer til å bli plukket ut i desember, og by:Larm kommer til å ha total kontroll over hvilke av de Alarm-nominerte bandene som skal spille hvor og når.

By:Larm/Alarm kommer i år til å bli lagt ganske nær den langt eldre Spellemannsprisen, men Mogård Larsen vil ikke kommentere om han har fått noen negative reaksjoner fra spellemanns-hold.:

— Nå kan ikke jeg uttale meg på Alarm sine vegne, men jeg kan ikke se at det skulle være noe klart konkurranse-forhold mellom dem og Spellemannsprisen, som i et kvart århundre har vært den største og gjeveste musikkprisen i Norge. Spellemannsprisen premierer mange av de største artistene i landet, mens Alarm tar seg av undergrunns-skiktet. Personlig synes jeg det er bra at vi har to priser, og at en av dem er med på å sette fokus på den underskogen og det mangfoldet vi trenger for å kunne ha et dynamisk musikkliv i landet, sier han.

By:Larm/Alarm går av stabelen i Trondheim fra 13-16 februar 2003. For mer informasjon, klikk på lenken nedenfor.

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Fagansvarlig

Norsk jazzforum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev