Jan Erik Haglund

By:Larm som musikkbransjens fremtidige møteplass

GramArt har for andre gang på rad vært samarbeidspartner til by:Larm, og gjennomførte i år, som i fjor, seminarer, foredrag og workshop. Vår interesse ligger i å få by:Larm til å bli et sted hvor man kan få tilført kunnskap og kompetanse, skriver daglig leder i GramArt, Jan Erik Haglund, i dette debattinnlegget, der han nå også oppfordrer andre aktører i bransjen om å komme seg på banen.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

GramArt har som mål å få forbedret seminardelen slik at den kommer på nivå med livebiten. For å få forbedret seminardelen kreves det et engasjement fra bransjen generelt.

By:larm må få tilbakemelding fra de forskjellige aktørene på hva som kan være interessante problemstillinger å diskutere. Det har dessverre vært en tendens til å komme med kritikk i etterkant av By:larm på seminarbiten, uten å følge opp med konstruktiv kritikk og forslag til temaer.

Musikkbransjen er en næringskjede som til en hver tid bør holde seg faglig oppdatert og ha en del felles målsetninger. By:larm bør bli et sted hvor disse felles målsetningene blir diskutert.

GramArt har gjennom sin medvirkning bidratt både økonomisk og faglig på By:larm. Vi har trukket en del erfaring gjennom vår deltagelse, og samtidig sett en del trender som går igjen fra år til år. Det er blant annet vanskelig å skape interesse rundt temaer som kan virke litt tunge, men det er sannsynligvis her bransjen har mest å hente. Vi tror ikke bransjen tilegner seg de store kunnskaper gjennom å diskutere om den har et «alkoholproblem», og vi mener seminar biten mer bør gå på konkrete problemstillinger rundt de utfordringer man møter som plateselskap, manager, musikkforlegger, artist etc.

Som et eksempel på at noen aktører har gått inn på disse konkrete problemstillingene kan nevnes Norsk Musikkforleggerforening, i samarbeid med Hecate Entertainment Ltd. v/ Sarah Chanderia, som gjennomførte en workshop på årets By:larm som omhandlet forlagsvirksomhet. Musikkforleggerforeningen ga også ut en pris til beste opphavsmann på By:larm 2002, noe vi synes var et veldig positivt tiltak, og som vi håper foreningen vil følge opp på neste By:larm.

GramArt har forsøkt å bidra for å løse denne problematikken ved blant annet avholde seminarer som er relatert til ovennevnte problemstillinger. Konkret kan vi vise til workshops, om hvordan bransjen fungerer i England når det gjelder plate-, forlag- og managementkontrakter, hvor vi i fjor hentet inn folk som Robert Horsfall, musikkadvokat til bla. Robbie Williams, Lene Marlin, Stargate etc.Stephen Budd, manager til kjente engelske produsenter og låtskrivere som Rick Nowels, Tore Johansson, og Dej Mahoney, tidl. Vice president Legal Afairs Sony MusicUK. Videre har vi gjennomført flere workshoper om forlagskontrakter, platekontrakter, managerkontrakter og TONO/Gramo problematikk.

Workshops rundt disse temaene synes vi er viktig samtidig som vi tror det kan bidra til å heve kompetanse og kunnskap hos deler av bransjen.

Det er selvfølgelig også en hel rekke andre temaer og problemstillinger som kan være interessant for bransjen. Derfor kan det kanskje være en ide, slik som styreleder i NRF Kjartan Berge nevner i sitt innlegg, å overlate mer av seminar biten til «underleverandørene», men da i samarbeid med styret i By:larm.

For å få By:larm til å bli fremtidens møtested for en bransje med enorme utfordringer, må man komme i en dialog hva gjelder innhold.

GramArt vil derfor oppfordre andre aktører i bransjen, som plateselskaper, managere, booking etc., til å komme med forslag til seminardelen. Sitt ikke på gjerdet og kritiser, men kom dere på banen og spill!

Jan Erik Haglund
Daglig Leder
GramArt

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.