Svein Bjørge

By:Larm og Alarm slår seg sammen

På en pressekonferanse på Mono i Oslo i går ble det gjort kjent at by:Larm og Alarm-prisen heretter vil arrangeres samtidig. I Trondheim vil rundt 70 band få sjansen til å vise seg frem for musikkbransjen, samtidig som Alarmprisen vil være med på å avslutte hele arrangementet. Artister som ønsker å melde sitt kandidatur til by:Larm 2003, må ta kontakt innen 20. oktober.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

I 2003 vil Alarmprisen bli arrangert samtidig med by:Larm – som er musikk-Norges store, ambulerende bransjetreff. I år skal by.Larm som kjent vende tilbake til sitt utgangspunkt – hvilket vil si at Trondheim skal få æren av å arrangere by:Larm, for annen gang. Trondheimsbaserte Trude Midtgård er nyvalgt styreleder i by:Larm, og sier i sakens anledning: – By:Larm er hele tiden i forandring, og har gjennomgått en rivende utvikling siden starten i 1998. Jeg ser det som en stor utfordring å kunne være med å videreutvikle det som har blitt Norges viktigste musikkarrangement. Gjennom et teknisk samarbeidet med Alarm settes det et enda sterkere søkelys på nye trender og talenter, noe som hele tiden har vært by:Larms fanesak.

Det var stort oppmøte under gårsdagens pressekonferanse på Osloklubben Mono. Trude Midtgård og Svein Bjørge svarte på spørsmål fra pressekorpset, som naturlig nok var nysgjerrige på hva det nye samarbeidet mellom by:Larm og Alarm vil innebære for evenementet, som finner sted i Trondheim 13. til 16. februar neste år.

Svein Bjørge kunne fortelle at by:Larm-programmet vil omfatte flere av artistene som er nominert til Alarmprisen, samt at selve Alarmprisen vil avvikles på by:Larms avslutningsdag, lørdag 15. februar. Bjørge har vært primus motor i Alarm siden starten, og overtar nå som styreleder i Stiftelsen Alarm.

— Alarmprisen tar kvalitetsmusikken på alvor. Ved å bruke Internett aktivt har vi også en demokratisk utvelgesessprosess der publikum får sagt sin mening. Etter bare to år med Alarm prisen kan vi fastslå at vi har kommet for å bli, og gjennom samarbeidet med by:Larm skal vi bli en betydningsfull musikkpris, uttalte Bjørge i en pressemelding som bble sendt ut rett i forkant av gårsdagens pressekonferanse. Under gårsdagens seanse sa Bjørge at flere TV-kanaler hadde vist interesse for å overføre prisen, men at Alarm følte at det ville være for tidlig å gå til et slikt skritt. Han sa også at man ville kutte ned på antall journalister som nominerer kandidater til prisen, fordi det i dag blir noe litt «Spellemannsaktig» over nominasjonene.

by:Larm vil presentere rundt 70 band på i alt klubber i Trondheim, noe som innebærer et noe trangere nåløye enn foregpående år. Artister som ønsker å melde seg på kan finne informasjon på www.bylarm.no. Frist for påmelding er 20. oktober. Også i år vil by:Larm operere med en gjestenasjon à la fjorårets fokus på Frankrike, men hverken Bjørge eller Midtgård ønsket å avsløre hvem det utvalgte samarbeidslandet vil bli i 2003.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.