© Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Øker, men mindre enn de rødgrønne

Den nye regjeringen la i dag frem sitt forslag til kulturbudsjett. Det har en økning på 609 millioner kroner, drøye 200 millioner mindre enn i de rødgrønnes forslag.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturminister Thorhiild Widvey la i dag frem sine forslag til endringer av kulturbudsjettet den rødgrønne regjeringen presenterte i oktober.

Den rødgrønne regjeringen foreslo at Kulturløftet skulle innfris med en økning på nærmere 840 millioner kroner (Inkludert i dette beløpet er rundt 70 millioner til kulturskoletimen, som bevilges gjennom kunnskapsdepartementet). Økningen til musikkfeltet var på [link id=68494 title=»finner du her»].

Den nye regjeringen forslag til økning i det totale kulturbudsjettet er på 609 millioner kroner, altså drøye 200 millioner mindre enn hos de rødgrønne, midlene til kulturskoletimen inkludert.

Les også: [link id=68493 title=»Proffkor og politisk vilje«]

Endringsforslaget viser altså forslag til kutt og omdisponeringer, og dette er noen av endringene som berører musikkfeltet:

Regjeringen foreslår at de 3,8 millionene til Den kulturelle nistepakken disponeres til andre formål.

Ettårige tilskudd under Norsk kulturfonds post 55 reduseres med 16,5 millioner kroner Denne ordningen omfatter tilskuddsordningen for arrangører, musikere, musikkfestivaler, musikkensembler, kirkemusikk, publiseringsstøtte for musikkinnspillinger samt andre formål (prosjektstøtte til musikktiltak, musikkdramatikk og bestillingsverk) og enkelttiltak.Regjeringen ber om at ordningene for arrangører, ensembler og publiseringsstøtte skal prioriteres.

Også under avsetningen til allmenne kulturformål reduseres Kulturfondets post 55 og 56, med hhv 4,9 og 2, 2 millioner kroner.

Under allmenne formål reduseres Post 74 med 14,5 millioner kroner. Samtidig ber regjeringen om at tilskuddet til aktivitetsmidler til kor i denne budsjettrammen økes med 2 millioner kroner.

Dramatisk for kunstnerne
Den rødgrønne regjeringen foreslo å bevilge 162,4 millioner til kunstnerstipendene. I det nye budsjettet er dette redusert med 15 millioner. Stipendordningene var ment å erstatte dagens garantiinntektsordning for kunstnere. Reduksjonen betyr at de nye stipendordninger for etablerte kunstnere og seniorkunstnere ikke iverksettes i 2014.

Ordningen med særskilt tilskudd til likestillingsprosjekter på musikkområdet opphører.

Ordningen med en gratis kulturskoletime på barnetrinnet er også foreslått avsluttet.

Les også: [link id=68356 title=»Kulturskolepenger på avveie«]

Satser på kor — men ikke de semiprofesjonelle
Regjeringen ønsker ikke å etablere den foreslåtte ordningen for semiprofesjonelle kor, men vil istedet fordele de 2,5 millioner kronene over i bidrag til KorVest og Det Norske Solistkor. Samtidig flytter de KorVest og Det Norske Solistkor til post 78, ymse faste tiltak.

Økninger
Det er foreslått et nytt kunnskapssenter for kulturnæringene. Kulturdepartementet vil øker tilskuddet til dette med 3,5 millioner kroner.

Det foreslås et prosjekttilskudd på 1,5 millioner kroner til «Krafttak for sang». Dette er et samarbeid mellom 18 nasjonale musikkaktører som ønsker en storsatsing på sang, for eksempel i barnehager, skoler, arbeidsplasser og helse- og omsorgsinstitusjoner.

Ungdommens kulturmønstring er foreslått økt med 1 millioner kroner.

Gaveforsterket kunst
Det er foreslått å bevilge 10 millioner til en gaveforsterkingsordning. Ordningen virker først og fremst rettet mot institusjoner på kunstfeltet, hvor staten kan yte et tillegg på inntil 25 %25 pst. av gavebeløpet ved private pengegaver til kunstinnkjøp til nasjonale og regionale kunstmuseer samt pengegaver for å sette i stand norske museumsanlegg.

Det er foreslått økning av tildeling til utredninger om rammevilkårene i de frivillige organisasjonene, 1,5 millioner kroner.

Les hele regjeringens endringsforslag.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev