© KorVest

Mer til kor

Den nye regjeringen satser på kor, men vil heller gi midler til KorVest og Solistkoret enn å opprette en ordning for semiprofesjonelle kor.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

(Denne saken ble publisert kl 11 og oppdatert kl 12.20)

Kirke- og kulturminister Thorhild Widvey la i dag frem sine [link id=68538 title=»forslag til endringer «]av kulturbudsjettet som ble foreslått av de rødgrønne i oktober.

Økningen på kulturbudsjettet er på 6,3 % sammenliknet med år 2013, rundt 200 millioner kroner mindre enn regjeringen Stoltenberg la opp til. (Inkludert i dette beløpet er også midlene til kulturskoletimen som bevilges gjennom kunnskapsdepartementet). Til korfeltet er det funnet rom for en økning på tre millioner ut over det de rødgrønne foreslo. Totalt får korfeltet dermed en økning på 6 millioner kroner.

Fra semi- til profesjonell
Den nye regjeringen ønsker ikke å opprette en ny ordning for semiprofesjonelle kor, [link id=68497 title=»slik de rødgrønne foreslo»]. Isteden økes tildelingene til KorVest (0,6 mill kroner) og Solistkoret (1,9 millioner kroner).

Statssekretær Knut Olav Åmås begrunner disponeringen med at Kulturdepartementet mente det var nok med tre ordninger for kor under Kulturfondet.

— Kor kan i dag søke om støtte fra Kulturfondet via tre ulike ordninger: ensemblestøtten, musikerordningen og kirkemusikkordningen. I tillegg til de korene som får flerårig støtte over ensemblestøtten, har flere semiprofesjonelle kor søkt og fått støtte fra de to andre ordningene, blant annet til turné- og konsertvirksomhet. Vi mener at tre ordninger under Kulturfondet er tilstrekkelig, sier han.

To nye millioner er gitt til avsetningen til aktivitetsmidler til kor under Norsk korforbund, som for 2014 vil være på 4,3 millioner kroner.

— Vi vil se på om det er behov for en justering av retningslinjene for Aktivitetsmidler til kor for ytterligere å legge forholdene til rette for de semiprofesjonelle korene. Norges korforbund ønsker at denne ordningen blir tilrettelagt for å fange opp korene som har falt ut av ”proffkorsatsingen”, sier Åmås.

Satser på de fremste
Ved å styrke de fremste på dette feltet, stimulerer vi til vekst nedenfra, er departementets begrunnelse for å styrke KorVest og Solistkoret. I tillegg foreslår de å flytte korene fra Kulturrådets post 56, flerårig prosjektstøtte, til post 78, ymse faste tiltak.

— For oss er dette en gledens dag, sier styreleder i Solistkoret, Jan Erik Knarbakk.

— Ikke minst fordi det å bli flyttet til post 78 historisk sett har gitt en betydelig større grad av forutsigbarhet enn det som er tilfellet når man befinner seg på mange andre av Kulturrådets poster. De 6,5 mill det nå er foreslått at vi får disponere, er hva vi faktisk søkte om for 2014. For Solistkoret som sådan er dette et betydelig og meget viktig skritt fremover.

Les også: [link id=68493 title=»Korhistorikken fra 1990 til 2013«]

— Hva tenker du om at Kulturdepartementet velger å gi midlene til Solistkoret og KorVest, fremfor å opprette en ordning for semiprofesjonelle kor?

— Det er ikke min oppgave å foreta prioriteringene på budsjettet, men vi er tilfredse med tenkningen som statsråden legger for dagen. Vi er enige i at det å satse på de fremste representantene i korfeltet indirekte er en satsning på bredden i korfeltet.

Les også: Spiller ballen til Kulturrådet

Blir levedyktig
Også styremedlem i KorVest, Håkon Matti Skrede, er glad for tildelingen.

— For vår del medfører denne økningen at vi kan gjennomføre egenproduksjoner også i 2014. Da vi startet opp med å ansette sangere i 2012, var vi blitt forespeilet en substansiell økning i budsjettet vårt. Dette skjedde ikke, og om situasjonen ikke hadde endret seg, ville vi hatt svært lite handlingsrom i 2014, sier han.

— Med økningen er KorVests tildeling på 3 millioner. Hvorfor ville handlingsrommet være lite i 2014?

— Fordi vi valgte å satse mot en ytterligere profesjonalisering, og ansette sangere i 60 prosents stillinger og en kunstnerisk leder. Da vi ikke fikk midler som vi håpet, jobbet vi i 2013 med et akkumulert underskudd. Hadde situasjonen forblitt den samme hadde vi måttet tenke annerledes. Med en økt bevilgning kan vi jobbe videre mot oppgaven å skape et levedyktig profesjonelt kor, sier han.

Styrker grasrota
Avsetningen til aktivitetsmidler til kor under Norsk korforbund styrkes med to millioner kroner, som med dette vil utgjøre om lag 4,3 millioner kroner. Videre foreslås et prosjekttilskudd på 1,5 millioner kroner til Krafttak for sang, et samarbeid mellom 18 nasjonale musikkaktører om sang i barnehager, skoler, arbeidsplasser og helse- og omsorgsinstitusjoner.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev