Vil ha Musikkrådet som forvalter

Flere norske korforbund ønsker at Musikkrådet forvalter Aktivitetsmidlene som Korforbundet i dag har ansvar for. Kulturrådet er bedt om å tilpasse ordningen de semiprofesjonelle korene, men ønsker ikke å ha ordningen i sin portefølje.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— Det er prinsipielt uheldig at et enkelt forbund skal settes til å forvalte ei støtteordning til hele feltet. Norsk Musikkråd er den naturlige forvalteren. Det forvalter også andre støtteordninger, sier Kjetil Aamann, organisasjonskonsulent i Norsk Sangerforum og leder av Fonoko (Foreningen for norske kordirigenter).

I begynnelsen av februar sendte Fonoko og fem andre korforbund et brev til Kulturdepartementet og Kulturrådet – forfatta av Aamann. Der ber de om at forvaltninga av Aktivitetsmidler for kor blir overført fra Norges Korforbund (NK) til Norsk Musikkråd. Disse forbunda har alltid ment det har vært uheldig at NK kontrollerer disse midlene, men etter at det det siste halve året er rulla opp store interne problemer i forbundet inkludert økonomisk mislighold, har de blitt svært bekymra.

— Alle de undertegnede korforbunda er medlem av Musikkrådet. Men Norges Korforbund er ikke medlem. Vil ikke det da bli like skjevt, men da overfor NK?

— Nei, Musikkrådet vil likevel være en mer nøytral forvalter. Rådet huser hele Musikk-Norge – alle sjangere, og forvalter mange typer midler. Jeg er forbausa over at myndighetene plasserer forvaltninga av støtteordninger til ett forbund. Norges Korforbund er bare ett av mange korforbund i Norge.

Siste nytt rett i innboksen: Ballades nyhetsmail

Var ukjent med mistilliten
Brevet fra de seks organisasjonene ble nylig aktualisert ved at seks av de såkalt semiprofesjonelle kora i Oslo har meldt seg ut av NK – blant annet på grunn av mistillit.

Disse kora er aktuelle kandidater til å søke på de nevnte Aktivitetsmidlene. Statssekretær i Kulturdepartementet, Knut Olav Åmas, forteller at han ikke har lest dette brevet, og at forvaltningsansvaret ble gitt til NK av Kulturminister Trond Giske i 2007. Sånn Åmås har forstått det er det nå et nytt styre i Korforbund som rydder opp. Det var ukjent for han at det fortsatt hersker mistillit til forbundet inntil utmeldingene kom i mars.

Les også: [link id=68545 title=»Å løfte de fremste er å løfte hele kor-Norge«]

— Vi forholder oss foreløpig til at det er Norges Korforbund som er satt til å forvalte disse midlene, og det hadde ikke tilflytt meg at det fortsatt er mistillit før disse utmeldingene ble kjent. Kulturrådet har fått i oppdrag å undersøke hva som har skjedd i Norges Korforbund, og om de har brukt de midlene de er satt til å forvalte på vegne av korfeltet på riktig måte.

— Brevets avsendere mener at det er Musikkrådet, ikke Norges Korforbund, som er den naturlige og mest objektive, paraplyorganisasjonen til å forvalte disse midlene. Hva mener du om det?

— Dette spørsmålet har vi ikke tatt stilling til.

Vil tilpasse
De ”semiprofesjonelle” kora mista i fjor Ensemblestøtten, som til da var deres viktigste tilskuddsordning. Omtrent samtidig ble potten til Aktivitetsmidlene for kor økt med 2 millioner kroner til 4,3 millioner. Men et kriterium for å få tildelt aktivitetsmidler er at en samarbeider med profesjonelle aktører. De ”semiprofesjonelle” har sjøl såpass høyt nivå at gode konserter lett kan arrangeres med egne krefter. Men disse konsertene koster også penger.

Les også: [link id=68539 title=»Den nye regjeringen satser på kor, men ikke på de semiprofesjonelle«]

Åmås er innforstått med at dersom Aktivitetsmidlene for kor skal være en relevant støtteordning for kor på dette nivået må kriteriene muligens endres.

— Det er viktig at Aktivitetsmidlene for kor må bli tilpassa godt nok til de semiprofesjonelle siden vi ikke har oppretta ei egen tildelingsordning for dem. Dette har vi bedt Kulturrådet se på.

Bør forvaltes av en paraplyorganisasjon
Men Kulturrådet ønsker ikke å ha Aktivitetsmidlene for kor i sin portefølje. I et brev fra rådet stilet til Kulturdepartementet i mai i fjor, ber det om at denne stønadsposten blir overført til en paraplyorganiasjon.

Og da er vi tilbake til utgangspunktet: Er det Norges Korforbund eller Musikkrådet som er den mest egnede paraplyorganisasjonen i det norske korfeltet, når det eksisterer fem andre forbund i tillegg til NK.

Les også: [link id=68493 title=»Proffkor og politisk vilje«]

Statsekretæren kjenner ikke til brevet fra Kulturrådet.

— Det ble sendt til den forrige regjeringa. Jeg kan ikke svare mer på dette enn jeg allerede har svart, men vi skal jobbe videre med saken. Vår forutsetning er at vår store korsatsing forvaltes forsvarlig og til beste for hele Kor-Norge, sier han, og understreker tilslutt at de ”semiprofesjonelle” kora ikke er fratatt tilgangen til Ensemblestøtten.

— De blir vurdert etter samme kriterier som alle andre søkere, men har ikke nådd gjennom ved de siste tildelingene fra Kulturrådet.

Det er altså bare å fortsette å søke.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev