Riddu Riddu festivalen Foto: Andreas Kalvig Anderson

Ni millioner kroner til norsk-russisk kultursamarbeid

Riddu Riddu, Pikene på broen og fem andre aktører får tilskudd fra Kulturdepartementet til samarbeidsprosjekter.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Norge og Russland inngår treårige samarbeidsprogram for kultursamarbeid. Fra 2016 – 2018 er det museumssektoren og festivalfeltet som får et særlig fokus. De neste tre årene skal nesten 9 millioner kroner deles ut.
I en pressemelding fra Kulturdepartementet understrekes det at slike samarbeid har flere fordeler. Hun peker på at både det faglige samarbeidet og innholdsproduksjonen styrkes, i tillegg til det utenrikspolitiske. Publikumstallene vil også øke.
– Utvikling av norsk-russisk kultursamarbeid er krevende, så det er naturlig at det er de større aktørene som stiller sterkest, og som vil kunne bidra bredest til utviklingen av samarbeidet. Støttemottakerne har gode forutsetninger for å bygge opp gode, varige strukturer og prosesser for samarbeid over grensene, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i meldingen.
Forbehold om Stortingsvedtak
Departementet har lyst ut midler til utvikling av norsk-russisk kultursamarbeid på områdene i to separate utlysninger med søknadsfrist 6. juni. Prosjektmidlene tildeles for hele treårsperioden med forbehold om Stortingets vedtak for 2017 og 2018. Midlene går til aktiviteter som aktørene ikke har mulighet til å sette av ressurser til innenfor de ordinære rammene sine.
Disse festivalene får støtte i denne treårsperioden:
Pikene på broen, tilskudd 2016 kr 600 000
Vil tilrettelegge for tettere samarbeid mellom festivalarrangører, styrke Barents Spektakel som møteplass og styrke og utvide egne nettverk også med tanke på å bistå andre festivaler.
Riddu Riððu, tilskudd 2016 kr 100 000
Vil bygge nettverk gjennom møter med eksisterende og nye samarbeidspartnere gjennom hele året. Festivalen ønsker å bidra til utvikling av urfolksfestivaler i Russland, bl.a. gjennom Riddus programområde Årets nordlige folk.
UKM Troms, tilskudd 2016 kr 350 000
I samarbeid med UKM Finnmark og UKM Nordland ønsker de å utvikle program der internasjonale prosjekter skal få en plass i festivalutviklingen, primært norsk-russisk samarbeid. Har arbeidet med festivalutvikling og festival¬sam¬arbeid på norsk og russisk side gjennom flere prosjekter.
I tilelgg får Museene i Finnmark, Midt-Troms museum, Museum Nord, og Tromsø internasjonale filmfestival tilskudd.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev