Fysisk og digitalt står likt for første gang

IFPIs globale tall fra 2014 viser økte inntekter fra synkronisering og vinyl — og at inntektene fra digitalt og fysisk salg for første gang er like store.

Kalender

CHIAROSCURO QUARTET: Himmelske melodier

31/01/2023 Kl. 19.00

Oslo

Operapub i Teaterkjeller’n 1. februar

01/02/2023 Kl. 21:00

Oslo

Portrettkonsert – Harpreet Bansal

01/02/2023 Kl. 19.00

Oslo

LYTTELUNSJ med Kenneth Karlsson

03/02/2023 Kl. 11.30

Viken

Digital Music Report tar for seg inntektene fra innspilt musikk i de IFPI-tilknyttede plateselskapene og analyserer trender på grunnlag av disse.
Rapporten for 2014 forteller om en nedgang i inntekt på verdensbasis på 0,4 prosent. Inntekter fra digitale musikktjenester tilsvarer for første gang inntektene fra fysiske formater. Inntektene fra digitale tjenester utgjør nå 46 prosent av inntektene på verdensbasis.

Her er noen hovedtrekk fra rapporten:
– Inntekter fra digitale abonnementstjenester utgjør nå 23 prosent av det digitale markedet. Nedlastinger gir fremdeles 52 prosent av inntektene fra digitalt salg, men dette er en nedgang på 8 prosent fra 2014.
– Det fysiske salget dominerer fortsatt i flere sentrale globale markeder som Frankrike (57 %), Tyskland (70 %) og Japan (78 %).
– Ulike markeder har hatt svært ulike resultater. I Nord-Amerika var det en nedgang i inntekter på 2,1 prosent av det totale salget, mens i Europa var nedgangen på 0,2 prosent.
– I Europa er det store individuelle forskjeller mellom landene. Spania, Slovakia og Irland hadde den største økningen av inntekter, på henholdsvis 15,2 %, 13,5 %og 8,5 %. I Frankrike og Storbritannia var det nedgang på hhv. 3,4 og 2, 8 %.
– Innen det fysisk markedet øker salget av vinyl med 54,7 prosent og inntektene fra dette salget utgjør nå 2 prosent av inntektene fra fysisk salg på verdensbasis.
– Inntekter fra opphavsrett knyttet til offentlig avspilling av musikk økte med 8,3 prosent og utgjør nå 6 prosent av de totale næringsinntektene.
– Synkroniseringsinntektene økte med 8,4 prosent i 2014 og utgjør nå to prosent av markedet. Inntektene økte særlig i Frankrike (46,6 %), Tyskland (30,4 %) og Japan (33,5 %).
Andre undersøkelser
Rapporten inneholder også en undersøkelse om bruk av digitale musikktjenester i 13 store musikkmarkeder, som i hovedsak viser at bruken øker. I tillegg har IFPI samlet data om inntekter for lokalt signerte artister i 18 store markeder utenfor Japan og USA. Ifølge IFPI viser disse at fallet i artistenes inntekter er mindre enn det totale fallet i salgsinntekter i markedene som er undersøkt. Dataene viser også at den andelen artistene får av inntektene fra slike tjenester har økt i femårsperioden.
Rapporten problematiserer dessuten de digitale plattformene som YouTube og etterlyser en avklaring av mellomleddenes ansvar for å forhandle lisenser med rettighetshavere.
Les IFPIs pressemelding og hele Digital Music Report 2014.
 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev