Robber filmpirater komponistene?

Effektiv og billig digital distribusjon har gjort jakt på musikkpirater i Norge uaktuell, men ulovlig film- og tv-titting truer også musikkrettighetene, i følge Rettighetsalliansen.

Kalender

Nordmenn er verdensmestre i musikkstrømming og derfor etter hvert lite interesserte i å bruke fritiden på data-knoting med tvilsomt designede piratsider syltet med pornoannonser.
Til gjengjeld er vi i følge en beregning Rettighetsalliansen, som først og fremst konsentrerer seg om ulovlig film- og tv-serie-bruk, aktive film- og tv-pirater.
– Nordmenn laster ned filmer ulovlig til en verdi av 15 millioner årlig og tv-serier til en verdi av 30 millioner årlig. Fordelt over befolkningen tilsvarer det fem filmer i snitt per år, sier leder for Rettighetsalliansen, Willy Johansen.
Rettighetsalliansen samordner arbeidet mot ulovlig kopiering. NOPA er den eneste organisasjonen som er med fra musikksiden. Johansen leder også Norsk Videogramforening.
I følge Johansen utgjør denne ulovlige kopieringen en direkte trussel mot de artistene og komponistene som tjener penger i det såkalte synkroniseringsmarkedet, hvor det foregår kjøp og salg av musikk til bruk i tv og film.
Lønnsomheten i film- og tv-prosjekter er i følge Johansen under kronisk press på grunn av ulovlig strømming og kopiering. Det fører i neste omgang til unaturlig lave honorarer for musikere og komponister, hevder han.
Tja, sier synkronisererne
Aktører i synkroniseringsmarkedet Ballade har vært i kontakt med innrømmer at resonnementet fra Rettighetsalliansens leder virker “logisk”, men kan ikke bekrefte at det er en direkte link mellom piratkopiering av film og tv-honorarene musikere blir møtt med når en kontrakt skal forhandles.
– Ja, resonnementet høres kanskje logisk ut, og piratvirksomhet er noe vi alle bør kjempe mot, men jeg tviler nok litt på at en bedring av situasjonen automatisk ville gi en høyere pris for musikk i film. Prisnivået har først og fremst med prioritering å gjøre, noe filmbransjen bør ta inn over seg ved å budsjettere med mer penger til original musikk, sier Jan Paulsen (Major Studio), som har vært med på å etablere synkroniseringstjenesten EnkelKlarering.no.
Kai Robøle, som har solgt norsk musikk til både ølreklame, tv-serier og dataspill, har ikke møtt piratargumentet i sine mange kontraktsrunder med utenlandske produksjonsselskaper. Problemer er heller, i følge ham, at viljen til å sette av mer penger til musikk enn til sminke av skuespillerne ofte er fraværende.

Argumentasjonen er heller omvendt, av typen «vi har ikke pleid å ha noe særlig budsjett til musikk»,

– Det Rettighetsalliansen sier høres jo logisk ut, men jeg har ikke hørt det som argument. Argumentasjonen er heller omvendt, av typen «vi har ikke pleid å ha noe særlig budsjett til musikk», sier han.
Vil ha ny nemd
I 2013 ble åndsverkloven endret slik at det skulle ble enklere å:
– registrere ip-adressene, som en pc får når den kobles til nettet, til maskiner som ble brukt i ulovlig kopiering
– koble ip-adressene mot det aktuelle bredbåndsabonnementet
– pålegge internettilbyderne å sperre ulovlige nettsider
De to siste tiltakene krever rettslig kjennelse, det første kun selvmelding til Datatilsynet.
Til tross for lovendringene har ikke aktørene bak Rettighetsalliansen lykkes med å  gjennomføre saker og få siter stoppet.
– Før fantes det ikke lovhjemmel til å stanse en nettside. Nå finnes hjemmelen, men verktøyene som finnes i nåværende lovverk er så dyre at aktørene ikke har råd til å bruke dem, sier Johansen i Rettighetsalliansen.
Derfor ber alliansen om at regjeringen oppretter en nemd med eksperter som, for eksempel en gang i kvartalet, vurderer konkrete saker og avgjør om de er ulovlige eller ikke.
Hvis nemden avgjør at det distribueres materiale urettmessig, må alle ISP-er rette seg etter avgjørelsen og stenge tilgangen til det ulovlige nettstedet, dersom det går slik Johansen vil.
Selv om han er klar over at alle sperrer kan brytes på nettet tror Johansen at en slik ordning vil begrense ulovlig kopiering og strømming betydelig.

Nå har vi fullt fokus på å utvikle og til enhver tid forbedre de lovlige tjenestene, sier IFPI-sjef Marte Thorsby.

Nå har vi fullt fokus på å utvikle og til enhver tid forbedre de lovlige tjenestene, sier IFPI-sjef Marte Thorsby. (Foto: IFPI)


Fokuser på tjenestene
Holdningen hos IFPI, de internasjonale plateselskapenes representant i Norge, er betegnende for status på pirat”markedet” anno 2015. Jakten på musikkpirater er tonet ned og de lovlige tjenestene er i fokus. Samtidig er IFPI-sjef Marte Thorsby bekymret for ulovlig film- og tv-bruk.
– Nå har vi fullt fokus på å utvikle og til enhver tid forbedre de lovlige tjenestene, sier hun.
– Truer filmpiratene rettighetshaverne på musikkmarkedet?
– Musikk er en viktig del av filmer og tv-serier og det er klart en stor ulempe for alle involverte rettighetshavere at det er et stort ulovlig marked.
På spørsmål om IFPI støtter ideen om en nemd lik den Johansen beskriver, sier Thorsby, uten å gå i detaljer, at ”vi er informert om Rettighetsalliansens arbeid og jobber parallelt via våre kanaler. Det er svært viktig å få på plass et godt regelverk som gjør det praktisk mulig for rettighetshaverne å ivareta rettighetene sine”.

Dersom vi skal åpne døra for en slik nemd, må den ikke være siste endestasjon. Det kan kanskje være hensiktsmessig løsning hvis den blir en del av rettsvesenet.

– Nemd ikke endestasjon før stenging
Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i bransjeorganisasjonen IKT-Norge har lenge vært en tydelig motstander av kulturbransjenes piratjakt.
Han vil ikke uten videre støtte ideen om en nemd. Særlig ikke dersom den er tenkt som siste stopp før begrensninger i tilgang til nettsteder settes i verk.
– Dersom vi skal åpne døra for en slik nemd, må den ikke være siste endestasjon. Det kan kanskje være hensiktsmessig løsning hvis den blir en del av rettsvesenet, sier han til Ballade..
Waterhouses skepsis til ideen må ses i sammenheng med hans, og resten av norsk it-bransjes, motstand mot de endringene i åndsverkloven som kom i 2013 (og som er oppsummert over).
IKT-Norge var sterkt imot både retten til å samle inn ip-adresser uten tilsyn, dvs. kun etter egenmelding til Datatilsynet, og til domstolenes nye mulighet til å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til nettsteder med innhold som åpenbart og i stort omfang krenker opphavsretten.

Torgeir Waterhouse ber kulturbransjene om å tenke pragmatisk.


– Det er et paradoks at man nå kan samle inn opplysninger (ip-adressene, red. anm.) ved mistanke om brudd på opphavsretten, når man ikke får lov til å gjøre lignende ting i forbindelse med for eksempel mistanke om nettrakassering av barn.
Waterhouse avviser at hans motstand mot tiltakene bunner i at han jobber for it-bransjens egen organisasjon.
– Nei, dette handler ikke om at vår bransje ikke ser utfordringene. Vi tar dette på største alvor. Ulovligheter er ulovligheter uansett. Det betyr imidlertid ikke at det dermed er ok å sette andre rettigheter til side, som for eksempel personvernet. Dette handler om at vi må anerkjenne at det er utfordringer knyttet til å gjøre det lettere å sensurere. Det er gode grunner til at det ikke er gjort enda lettere enn det er nå.
Han ber kulturbransjene om å legge an en pragmatisk tilnærming og innse at det alltid vil finnes ulovlig kopiering, men at omfanget av ulovlighetene ikke uten videre kan konverteres til tapt salg. Han er dessuten positiv til at musikkindustrien nå konsentrerer seg om å forbedre lovlige kanaler på nettet, selv om han gir uttrykk for at han er overrasket over hvor lang tid det har tatt.
– Både Hollywoods og norsk films undergang har vært proklamert som en følge av ulovlig kopiering. Nå viser det seg jo at disse industriene klarer seg ekstremt godt, sier Waterhouse.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev