Uenig med festivalene om kultur-regler

– I verste fall begrenser reglene samisk samfunnsutvikling mer enn de beskytter festivaldeltakere, skriver artist Elin Kåven.

Årets Riddu Riđđu preges av samepolitiske saker

Fosen-demonstrasjonene og rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen preger årets urfolksfestival i Manndalen i Nord-Troms. 

Riddu Riđđu Festivála vil bryte taushet om tabuer og overgrep

Hvorfor må vi bryte tausheten? Mental helse, overgrep og taushetskultur i Sapmí står på programmet.

Verdensstjerner, popstrupesang, tradisjoner og edgy elektronika til årets Riddu Riđđu

– Jeg gleder meg til å høre joiken og strupesangen ljome mellom fjellan, og se alle bålene på campen i de sene nattetimer, sier festivalsjef Sandra Márjá West, som mønstrer av som Riddu Riđđu-kaptein etter årets festival.

Samisk på kjent italiensk biennale

Spiller på «utstillingsvindu» for ung, samisk musikk og kunst på Veneziabiennalen.

Sajje Solbakk blir Riddu Riđđus nye festivalsjef

Riddu Riđđu har ansatt Sajje Solbakk som ny festivalsjef. Hun går inn i et fire års åremål i urfolksfestivalen i Kåfjord.

Musikkvalget 2021: Sandra Márjá West krever satsing på joik

– Vi har en stor gruppe arbeidsfolk i samfunnet med dårligere rettigheter enn dem med AS eller fast ansettelse. Festivalsjefen i Riddu Riđđu er blant flere som tar opp sosiale rettigheter i vår serie Musikkvalget – og minner om at joik må sates på for å leve.

Ánná Káisá Partapuoli utnevnt til Riddu Riđđus unge kunstner 2018

Slam-poeten vil blant annet få egen del av programmet under sommerens festival.

Sandra Márjá West ny festivalsjef i Riddu Riddu

West tiltrer stillingen 1. september 2018

Ni millioner kroner til norsk-russisk kultursamarbeid

Riddu Riddu, Pikene på broen og fem andre aktører får tilskudd fra Kulturdepartementet til samarbeidsprosjekter.