Forsvarets Musikkorps Trøndelag

Nedleggelse av miitærkorpsene: – Ikke god musikk

Forsvarsdepartementet la i mars frem en stortingsproposisjon, der det ble anbefalt at Kongelige norske marines musikkorps i Horten og Forsvarets distriktsmusikkorps Trøndelag skulle nedlegges. Forslaget har vakt betydelig oppsikt, og er fremdeles under utredning. Ballade bringer her et innspill fra
konsulent Trine Haatuft om militærmusikkens fremtid. – Vi lever i en tid hvor krig og terror dessverre preger livene våre, skriver hun. – Og er det ikke nettopp i tider som nå at vi trenger å høre god musikk?

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Trine Haatuft, konsulent

Vi lever i en tid hvor krig og terror dessverre preger livene våre. Hver dag presenterer mediene blodige nyheter. Ikke en dag går uten at folk diskuterer krigsproblematikken i Irak, hva Norge bør gjøre med sine soldater der, og hva president Bush og amerikanske soldater egentlig gjør på helt andre steder av verden enn i sitt eget land.

Men vi trenger ikke reise lenger enn innad i Norge for å skjønne at fredsarbeid ikke alltid blir prioritert. Som følge av omorganiseringen av Forsvaret er det nå planer om å nedlegge Marinemusikken i Horten og Forsvarets Musikkorps i Trondheim.

Blir de nåværende fem profesjonelle militærorkestrene redusert til tre vil det få store konsekvenser for det militære og sivile publikum. Gode musikere vil miste jobbene sine, og det sivile publikum vil ikke få glede av å høre flott, taktfull musikk.

At Horten og Trondheim mister sine korps får også konsekvenser for de tre gjenstående korps. Hva med neste gang? Blir det ikke noen militær korps igjen da? Vil Norge være uten militærkorps i fremtiden?

Det blir i tillegg vanskeligere for musikere i Forsvarets Korps å bli lærere ved de norske høgskolene og å bli dirigenter for andre norske amatørmusikkorps. Det er sørgelig at velutdannede musikere skal ha problemer med å delta i musikk livet.

Men det er ikke bare musikere som vil merke nedskjæringene. Kulturlivet i Horten og Trondheim kommer også til å lide og musikkmiljøet blir vannet ut. Det er ikke tvil om at utdanningen innenfor musikk blir redusert og at markedet for dirigenter vil minke. Publikum vil ikke kunne ta del i store musikk prosjekter siden Forsvaret er avhengig av billettinntekter.

Penger er også hva korpsene trenger ved omorganiseringen. Vi håper at det militære og sivile publikum vil få fortsatt glede av musikkorpsene og at Stortinget bestemmer at korpsene får fortsette å spille. Er det ikke i tider som nå at vi nettopp trenger å høre god musikk? 

Stillinger

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev