Kongelige Norske Marines Musikkorps, 1994

Modernisering av Forsvaret: 65 musikerstillinger kan bli borte

Forsvarsdepartementet la 12. mars fram stortingsproposisjon nr. 42, «Den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005-2008». Her går det frem at Kongelige norske marines musikkorps i Horten og Forsvarets distriktsmusikkorps Trøndelag forslås nedlagt. Samtidig gir departementet uttrykk for at de tre gjenværende militærkorpsene i Harstad, Bergen og Oslo «forutsettes å ha stor grad av mobilitet for å løse oppdrag i hele landet», melder MFOs nettsider.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

Musikernes Fellesorganisasjon skriver på sine nettsider at de stiller seg tvilende til innsparingseffekten av eventuelle nedleggelser, og signaliserer at man vil arbeide aktivt for å forhindre dem.

— MFO merker seg at Regjeringen regner med å spare 35 millioner kroner på å legge ned de to korpsene. Økonomien til Forsvarets musikk er i dag så presset at vi ser det som nærmest umulig at de tre siste korpsene kan øke sin reisevirksomhet innenfor de gjenværende økonomiske rammene, sier nestleder Renée K. Rasmussen i en kommentar til proposisjonen.

— Samtidig er det et åpent spørsmål hvordan Forsvaret har tenkt å spare 65 årsverk ved å avvikle de to korpsene i Horten og Trondheim. Saken er nemlig at de musikerne det gjelder, i dag har et sterkt stillingsvern. Siden det mildt sagt er stor knapphet på ledige sivile musikerstillinger, er det uvisst hvor mange av de overtallige militærmusikerne som vil ta imot en eventuell avgangspakke. Hadde det ikke vært like økonomisk fornuftig å la de to korpsene fortsette å spille? spør Rasmussen.

— MFO vil jobbe aktivt overfor Stortinget for å forhindre at korpsene i Trondheim og Horten blir lagt ned, understreker hun overfor musikerorg.no.

Aftenposten har hatt flere artikler om saken, og har blant annet snakket med sentrale, norske musikere, som ikke legger skjul på hva de synes om Forsvarets prioriteringer.

— Vi ble skrekkslagne, sier Runar Tafjord i Brazz Bros til Aftenposten, som har gitt ut platen «New Orleans Parade» sammen med Marinemusikken.

— Dette er unike korps, med noen av de flinkeste musikerne i Norge – og kanskje de mest allsidige. Den andre verdien ligger i musikkens egenart, de kan tilføre Forsvaret en myk verdi.

Også felespiller Annbjørg Lien taler mer enn gjerne Marinemusikkens sak.

— Dette er et helt unikt og positivt miljø, sier hun. – Å bringe den energien inn i Forsvarets og Marinens arbeid, er viktig. Men kanskje aller viktigst er rekrutteringen; Dette er god, gammeldags grasrotrekruttering, sier Lien til Aftenposten.

Ballade tok opp denne saken i november og desember, og trykket da et innlegg fra Ola Ellefsen fra MFOs avdeling i Trøndelag, der han bl.a. skrev:

«I Norge har vi et meget høyt nivå på våre musikere, noe som hovedsaklig skyldes den strukturen og det tilbudet på alle nivåer som har blitt bygget opp i landet, særlig de siste 30 år. Vi har med dette arbeidet greid å bygge opp kompetanse basert på egne ressurser og egen kunnskap. Det vil derfor være helt meningsløst å bryte dette ned på et øyeblikk ved å fjerne såpass mange av arbeidsplassene for landets musikere.»

Marinemusikken, eller Kongelige Norske Marines Musikkorp som det fulle navnet lyder, har de siste 13 årene gitt ut 8 CDer, og vant nylig Spellemannspris i viseklassen for sitt samarbeid med Erik Bye på CDen «I dur og brott». Kongelige Norske Marines Musikkorps, eller Marinemusikken ble opprettet i 1820, og er det eneste av Forsvarets fem gjenværende profesjonelle korps som tilhører Marinen. Du finner hjemmesidene deres på denne lenken.

Hjemmesidene til Forsvarets Musikkorps Trøndelag er å finne her, og inneholder en mengde nyttig bakgrunnstoff om de gjentatte truslene om nedleggelse og nedbygging av forsvarsmusikken.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev