Valgerd Svarstad Haugland (offisielt)

Usikkerhet rundt forsvarskorps er løst

Det har lenge hersket tvil rundt hva som skulle skje med Forsvarets Distriktsmusikkorps på Sør- og Østlandet. Nå er det endelig klart at musikerne tilknyttet divisjonsmusikken i begge delene av landet skal tilbys nye stillinger i korps underlagt Kultur- og Kirkedepartementet og de respektive fylkeskommunene og kommunene. Det melder NRK.

Kalender

Ballade har dekket denne saken siden tidlig i fjor, og organiserte blant annet en e-post-basert underskriftskampanje etter at Forsvaret ikke lenger var villige til å stille økonomiske ressurser til veie for å holde liv i korpsene i Halden og Kristiansand. Korpsinstitusjonens tradisjoner går 340 år tilbake i tiden, og er en viktig del av Norges kulturliv. Det er kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (bildet) enig i.

Nå har hun, ifølge NRK, bestemt at at musikerne i divisjonsmusikken på Sør- og Østlandet skal få tilbud om nye stillinger i korps underlagt departementet og de respektive fylkeskommunene og kommunene. Et konkret tilbud vil bli lagt frem i august.

— Dialogen mellom departement og vertsfylkekommunene og vertskommunene er konstruktiv. Men for å få til dette må musikerne vise vilje til å være med oss videre, sier Haugland til NRK.

Tidligere i år sa Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune seg villige til å delta med 30 prosent av kostnadene i et spleiselag med staten. Forutsetningen var at den modellen skulle tilføre et daglig driftsgrunnlag for korpset. Den gang sa David Tellefsen, tillitsmann og tubaist i korpset, til Ballade: – Dette sørger for at vi kan ha fullt blåseorkester, kammerorkester og symfoniorkester.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev