© Wenche Nybo/KKD

– Musikkfeltet er best organisert

– Jeg gjør som Samstemt! sier, forklarte kulturminister Anniken Huitfeldt under GramArts medlemsmøte.

Kalender

Ivan Mazuze Band

24/10/2020 Kl. 19:00

Viken

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

25/10/2020 Kl. 20:00

Viken

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) var invitert til GramArts medlemsmøte for å å snakke om artistenes behov og utfordringer. Hun ble introdusert som «kanskje den personen som har mest å si for oss musikere», men svarte raskt at akkurat musikken er nok det feltet der hun har minst innflytelse. Årsaken til det er at musikerne er så godt organiserte, og ofte kommer til henne med ønsker og innspill som er tuftet på bred enighet.

— Jeg gjør som Samstemt sier, forklarte ministeren.

Samstemt består av Fono, Folkemusikk og folkedansorganisasjonen i Norge, Norsk jazzforum, Norsk Rockforbund, GramArt og Ny Musikk. Samarbeidsgruppen ble stiftet i 2004, og kom blant annet med [link id=65827 title=»innspill til Huitfeldt i forkant av statsbudsjettet»].

— En enorm anerkjennelse
Daglig leder i GramArt, Elin Aamodt var tilstede på medlemsmøtet.

— Det fine er at Huitfeldt legger vekt på at en samkjører kravene sine. Det underliggende budskapet i det hun sier er «organiser dere, så blir dere hørt». Samtidig er det en enorm anerkjennelse av Samstemt som samarbeidsorgan. Den kanskje viktigste grunnen til at det fungerer, er at eventuelle uenigheter tas internt. Vi sender ikke mange sprikende meninger mot politikerne. Dermed oppnår man samlet sett mer. Samarbeidsmodeller ala Samstemt kan jo tenkes også brukt på flere områder, for eksempel i spørsmål om streaming og håndhevelse av rettigheter, med samkjøring fra artister og plateselskap, sier Aamodt.

Flere års felles jobbing
Samstemts innspill til ministeren i forkant av årets statsbudsjett var blant annet å øke arrangørstøtten. Tore Flesjø, daglig leder i Norsk Jazzforum, påpeker at økningen som kom på langt nær var så stor som det først ble annonsert.

— Ambisjonen i fellesskap er at arrangørstøtten skal bli like stor som festivalstøtten, og det er et godt stykke igjen før vi er der. Det ble presentert som en økning på fem millioner, men samtidig er fire millioner forsvunnet ettersom Kulturrådet ikke videreførte sin ekstraordinære støtte til det klassiske feltet. Det beviser jo i alle fall at Huitfeldt hører ikke på alt vi sier, i alle fall ikke når det gjelder rene penger.

Flesjø synes Huitfeldts uttalelse er kjempehyggelig, men han er ikke overrasket.

— Nei, nei. Samstemt har bare gjort det Giske ba oss gjøre: organisere oss tydeligere og komme med innspill. At Huitfeldt i dag kan si dette, er et resultat av flere års felles jobbing, noe hun nok i noen grad føler at hun kan nyte godt av.

Samstemt også med Rikskonsertene?
En stor del av økningen til arrangørstøtten ble tatt fra Rikskonsertenes offentlige konserter. Det var ikke en del av Samstemts innspill. Men likevel – innvilges Samstemts ønsker på bekostning av Rikskonsertene?

— Jeg tror ikke Rikskonsertene vil føle seg tråkket på tærne av Samstemt ut fra det som hittil har vært hevdet, sier Aamodt i GramArt.

— Selv om GramArt isolert sett støttet opp om økning i arrangørstøtteordningen som en del av Samstemt sine prioriteringer, var det aldri GramArts holdning at denne økningen skulle gå på bekostning av Rikskonsertenes offentlige konserter. Andre aktører innenfor Samstemt kan ha ulikt syn på akkurat dette. GramArt mener at det var kjempefint at arrangørstøtten ble økt, men for fremtiden mener vi ikke at det vil være riktig å flytte hele potten fra Rikskonsertenes offentlige konserter over til arrangørstøtteordningen. Jeg tror nok Rikskonsertene føler seg utfordret fra flere hold nå, og at de er spent på hva Samstemt bidrar med i den pågående dialogen om Rikskonsertenes offentlige konserters fremtid. Men så langt har de ingen grunn til å føle seg truet av oss. Vi har en pågående diskusjon i Samstemt nå om Rikskonsertenes rolle, men så langt er det ingen splid innad på grunn av det.

Les også: [link id=66230 title=»Starter gjennomgang av Rikskonsertene«]

Vil ikke settes opp mot hverandre
— Det er veldig kjekt at dette samarbeidet er blitt lagt merke til av den politiske ledelsen. For Norsk Rockforbund har det også vært positivt at vi i større grad vet hvilke kamper vi må ta selv, og hvilke vi kan samarbeide med andre om. Samstemt! er ikke en samling organisasjoner som er enige om alt, men selv om vi har ulike utgangspunkt, har vi ofte felles målsetninger, sier Line Endresen, leder i Norsk Rockforbund.

— Kan uenigheter om Rikskonsertenes rolle gjøre det vanskelig å fortsette samarbeidet i Samstemt?

— Jeg tror ikke vi skal sette de to opp mot hverandre. Samstemt-organisasjonene er blant dem som er invitert inn for å delta i diskusjonene om hva Rikskonsertene skal være, men vi er der som separate organisasjoner, ikke som Samstemt. For Norsk Rockforbund sin del, så har vi per i dag for lite kjennskap til hvordan Rikskonsertene fungerer til at vi kan gå ut og mene noe veldig sterkt i ene eller andre retningen. Vi er tross alt en medlemsbasert organisasjon som kjemper for at landets konsertarrangører skal ha best mulige kår, og da må vi basere våre innspill på hva våre medlemmer mener.

Hørte ikke
Ballade har forsøkt å få en kommentar fra Rikskonsertenes Thorstein Granly, som selv var tilstede på møtet. Granly svarte til slutt i en tekstmelding:

«(…) Når det gjelder ditt spørsmål vedr. kulturministerens uttalelser var lyden såpass uklar på dette tidspkt. av talen at jeg ikke fikk med meg alt hun sa. Jeg har derfor dårlig grunnlag til å kommentere ditt spørsmål. Mvh Thorstein Granly».

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev