Prioriterer for Huitfeldt

Samstemt! prioriterer to hovedkrav til den rød-grønne regjeringen i budsjettet for 2011.

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Samstemt! består av Fono, Folkemusikk og folkedansorganisasjonen i Norge, Norsk jazzforum, Norsk Rockforbund, GramArt og Ny Musikk. Samarbeidsgruppen ble stiftet i 2004.
Nå går Samstemt! ut med det sammenslutningen mener at kulturminister Anniken Huitfeldt skal prioritere i neste års budsjett. I sin innspillsrapport legger Samstemt! vekt på to hovedprioriteringer.
Det ønskes en innkjøpsordning for digital musikk, og økt arrangørstøtte.
Samstemt! vil ha en økning i arrangørstøtteordningen under Norsk kulturråd som tilsvarer 22 millioner kroner i 2011. Det er nesten en dobling i forhold til 2010, og i følge en opptrappingsplan ønsker Samstemt! at ordningen skal inneholde 36 millioner i 2014. Dette for å gi helårsarrangøren et løft opp til festivalstøttenivå.
Samstemt! mener også at eksisterende innkjøpsordning for fonogrammer må utvides til også å gjelde innkjøp av musikk i digitalt format. Det skisseres også en modell for en slik ordning, som ser slik ut:
— tilby publikum tilgang til norsk musikk av god kvalitet.
— bidra til å sikre et framtidig livskraftig produksjonsmiljø for norsk musikk.
— sikre at konsum av norsk musikk skjer ved publikums bruk av lovlige digitale tjenester, dvs. hvor rettighetshaverne får vederlag for bruken
Hele rapporten kan leses nederst på denne siden.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Teknisk koordinator

Carte Blanche

Prosjekt-/ medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev