Prioriterer for Huitfeldt

Samstemt! prioriterer to hovedkrav til den rød-grønne regjeringen i budsjettet for 2011.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Samstemt! består av Fono, Folkemusikk og folkedansorganisasjonen i Norge, Norsk jazzforum, Norsk Rockforbund, GramArt og Ny Musikk. Samarbeidsgruppen ble stiftet i 2004.
Nå går Samstemt! ut med det sammenslutningen mener at kulturminister Anniken Huitfeldt skal prioritere i neste års budsjett. I sin innspillsrapport legger Samstemt! vekt på to hovedprioriteringer.
Det ønskes en innkjøpsordning for digital musikk, og økt arrangørstøtte.
Samstemt! vil ha en økning i arrangørstøtteordningen under Norsk kulturråd som tilsvarer 22 millioner kroner i 2011. Det er nesten en dobling i forhold til 2010, og i følge en opptrappingsplan ønsker Samstemt! at ordningen skal inneholde 36 millioner i 2014. Dette for å gi helårsarrangøren et løft opp til festivalstøttenivå.
Samstemt! mener også at eksisterende innkjøpsordning for fonogrammer må utvides til også å gjelde innkjøp av musikk i digitalt format. Det skisseres også en modell for en slik ordning, som ser slik ut:
— tilby publikum tilgang til norsk musikk av god kvalitet.
— bidra til å sikre et framtidig livskraftig produksjonsmiljø for norsk musikk.
— sikre at konsum av norsk musikk skjer ved publikums bruk av lovlige digitale tjenester, dvs. hvor rettighetshaverne får vederlag for bruken
Hele rapporten kan leses nederst på denne siden.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev