Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. (Foto: regjeringen.no)

– Vi skal gjennomføre et kulturløft. Men ikke i 2023.

Den uoppnåelige 1-prosenten?

Kalender

POING ALMOST CLASSIC – releasekonsert

06/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musical Sanatorium

07/03/2024 Kl. 18:00

Viken

I flere år har «1 prosent av statsbudsjettet til kultur» vært et mål å strebe mot for deler av kulturfeltet. Også Arbeiderpartiets kulturminister Anette Trettebergstuen har hatt det som lovnad i del av deres kulturløft.

I dagens budsjettpresentasjon gjentok hun at dette kulturløftet kommer, men at det må vente i et statsbudsjett som bremser prisstigninga, og som må bruke penger der internasjonale kriser krever det. I dag framholdt hun at den forrige regjeringas ABE-kutt er borte, framholdt Kultur- og likestillingsministeren på dagens presentasjon av kulturdelen av Statsbudsjettforslaget. Hun peker også på den kommende kunstnermeldinga. Les mer om ABE-kuttene, den såkalte avbyråkratiseringsreformen, her.

Det første påvirker institusjonenes rammer for å gjennomføre og produsere kultur, det andre skal skaffe et bilde av hvordan kunstneres liv, helse, og økonomi er – og danne grunnlag for framtidig politikk.

Anette Trettebergstuen gikk igjennom deler av kulturbudsjettet slik regjeringa foreslår det for 2o23, i marmorhallen i Klima- og miljødepartementet i dag torsdag.

– Hva vil du si til dem som hadde forventa at du i dag kunne sikre det kjente kulturpolitiske målet om 1 prosent av hele Statsbudsjettet til kultur?
– Det er jo mye penger. Vi skal gjen komme opp på det nivået vi var da Høyre-regjeringa tok over, og vi har jo sagt lenge nå at dette budsjettet blir ikke bare stramt, budsjettet totalt skal vi kutte i, så dette var jo ikke året for å komme med de store satsingene, det tror jeg alle har fått med seg og forstår, svarer Trettebergstuen til Ballade.no.

– Kulturløftet står fortsatt ved lag. Men nå gjennomfører vi et trangt og stramt budsjett, som i hovedsak skal sikre folks økonomi og få oss gjennom denne krisa her på en god måte. Jo strammere vi gjør det nå, jo før kan vi forhåpentligvis komme over i en normal økonomisk situasjon igjen. Og da skal vi begynne å levere på løftene våre – de står ved lag, og de skal gjennomføres. Vi har tenkt å styre en stund, sier kulturministeren i dag.

I sin pressemelding om kulturbudsjettet ser organisasjonen FolkOrg på «1-prosenten»:
– Enda lenger til 1 %-målet for kulturbudsjettet? Den raud-grøne regjeringa har gått høgt ut med målet om at kulturbudsjettet skal utgjere 1 % av statsbudsjettet. Berekningar gjort av Creo, syner at vi faktisk no er litt lenger unna målet. Det skriver leder Linda Dyrnes i interesseorganisasjonen for folkemusikk og -dans.

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.