FB event (1)

Musikkfaget raseres: en alarmerende situasjon

Det har oppstått en alarmerende situasjon for musikkfagets plass i grunnskolen og lærerutdanningen, og da spesielt for musikklinjen som forvaltes av Høgskolene i Bergen og Hedmark, skriver Thomas Caplin og Bodvar Lotsberg ved Musikkseksjonen ved læreutdanningsavdelingen på Høgskolen i Hedmark. Det nye katagoriseringssystemet for ulike type utdanninger vil etter deres syn rasere musikutdanningen innen lærerutdanningen. – Vi ønsker at musikkutdanning i lærerutdanningen flyttes opp i samme tildelingskategori som tilsvarende utøvende utdanninger ved musikkhøgskole og konservatorier, skriver de blant annet. – Om ikke det skjer, ser vi ikke annen mulighet enn at vi foreslår at musikklinjene i Hamar og Bergen legges ned med umiddelbar virkning av faglige hensyn.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Årsaken til at vi nå slår alarm er et nytt kategoriseringsystem for ulike typer av utdanninger tre i kraft for universiteter og høgskoler.

Det nye systemet vil etter vårt skjønn rasere musikkutdanningen innenfor lærerutdanningen. Det er svært trolig at dette systemet implementeres på våre to høgskoler allerede fra høsten av.

Når det nye finansieringssystemet trer i kraft 2003, må de to musikklinjene redusere studieopplegget med minst 50 %, og hovedsakelig legge vekt på teoretisk opplæring. Det vil ikke finnes ressurser til praktisk utøving.

I første omgang vil søkende studenter bli skadelidende. I neste omgang vil tusenvis av barn og ungdom i skolen bli skadelidende. De vil få musikklærere som står sterkt rustet teoretisk, men som er svært dårlig kvalifiserte som musikalske forbilder.

Etter vårt skjønn en nasjonal kulturpolitisk skandale!

Musikklinjene har en lang og viktig kulturpolitisk historie bak seg.

Musikklinjene har i alle år lagt vekt på at studentene skal være gode forbilder for barn i skolen, og hvor den utøvende delen av studiet har vært helt sentral for å gi lærerne mulighet for selv å være dyktige utøvere av faget.

Hva ønsker vi med dette innspillet:

1. Vi ønsker at musikkutdanning i lærerutdanningen flyttes opp i samme tildelingskategori som tilsvarende utøvende utdanninger ved musikkhøgskole og konservatorier, i kategori B i det nye finansieringssystemer. Om ikke det skjer, ser vi ikke annen mulighet enn at vi foreslår at musikklinjene i Hamar og Bergen legges ned med umiddelbar virkning av faglige hensyn.

2. At det blir satt nasjonal fokus på hvordan det er mulig fra UFD (Departementet) på den ene siden å styrke musikkfaget i lærerutdanningen kvantitativt i den kommende lærerutdanningen, og samtidig svekke den kvalitativt ved å redusere musikkfaget for barn i skolen til kun et teoretisk fag.

Hamar 08. januar, 2002

Thomas Caplin, seksjonsleder

Bodvar Lotsberg, seksjonsleder

Musikkseksjonen ved læreutdanningsavdelingen i Hamar, Høgskolen i Hedmark

Om du vil ytre deg i saken, kan du sende et innlegg i saken på e-post til ballade@mic.no. Nedenfor finner du som vanlig lenker til flere relevante artikler og innlegg om emnet.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.