FB event (1)

Om kutt i lærerutdanningen

Ballade-leser John Olav Hovde er en av mange som nå reagerer på kuttene i musikkfeltet innen lærerutdanningen. – Det er de kommende generasjoner som får lide, dersom musikkundervisningen fortsetter å bli nedprioritert, skriver han i dette innlegget.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Det er med stor skuffelse jeg leser at det også i Hedemark og Bergen skal kuttes ned på musikktilbudet i lærerutdanningen. Også ved Høgskolen i Telemark på Notodden har det blitt kuttet i tilbudet tidligere.

Før var det mulig å ta inntil 20 vekttall musikk på skolen. Etter at det har blitt bygget et nytt musikk/drama-bygg samt fått en rekke sterke lærerressurser til skolen har tilbudet blitt kuttet. På allmennlærerutdanningen er det nå kun mulig å ta 5 vekttall på skolen.

Nivået blir også tvunget ned på et lavt nivå, da men må velge mellom musikk og Kunst & håndverk etter et semester. Mange tenkre da: «Jeg kan i hvertfall ikke tegne. Da tar jeg musikk.» De som begynner kurset med større forkunnskaper får lide. Selvfølgelig vil det til en viss grad alltid bli slik i en klassesituasjon, men dog.

Arbeidsmengden i faget er stor, selv om det bare er snakk om 5 vekttall. De som da begynner faget uten spesielle
forkunnskaper må slite seg gjennom på kort tid. Konklusjonen er at undervisnongen ikke blir tilstrekkelig nyttig for noen av partene. Dette på tross av dyktige lærere og gode lokaler.

Forøvrig er det et skremmende lavt musikalsk nivå blant lærere generelt.

Som førsteårsstudent ved nevnte høgskole tok jeg over en sjetteklasse på en skole i et helt år. Grunn: En sykemeldt lærer, og ingen andre lærere på skole med kompetanse til å ta over.

Det er de kommende generasjoner som får lide, dersom musikkundervisningen fortsetter å bli nedprioritert. Såvel på høgskole som videregående og grunnskole.

Med hilsen

John Olav Hovde
Notodden

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.