Beslaget av Popcorntime.no skal likevel prøves for retten

Dataforeningene NUUG og EFN fikk medhold i ankesaken, og Økokrims beslag av domenet skal behandles på nytt av tingretten.

Kalender

Popcorn-time.no ble beslaglagt av Økokrim den. 7. mars 2016, begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på åndsverkloven.

Foreningene Norwegian Unix User Group (NUUG) og Elektronisk Forpost Norge (EFN) ba Økokrim og tingretten om rettslig prøving av beslaget. Tingretten konkluderte med at NUUG og EFN ikke er tilstrekkelig berørt av beslaget til å få en dommer til å vurdere det. NUUG og EFN anket avgjørelsen sammen med juridisk eier, foreningen IMCASREG8 i mai i fjor.

Fikk medhold
Dagens Næringsliv (DN) melder mandag at foreningene fikk medhold i anken i Borgarting lagmansrett og skriver blant annet at lagmannsretten kritiserer tingretten for å ikke behandle sakene tilstrekkelig.

– Lagmannsrettens kjennelse innebærer at Follo tingrett på ny må behandle spørsmålet om blant annet beslaget i domenet popcorn-time.no skal opprettholdes. Straffesaken er fortsatt under etterforskning, uttaler førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim til DN.

NUUG uttalte i Ballade i forkant av ankesaken at dersom beslaget blir opprettholdt, åpner dette for at politiet vil kunne beslaglegge domenenavn uten annet grunnlag enn mistanke om diskusjoner om antatt ulovlige handlinger.

Foreningen er begge ideelle medlemsforeninger. NUUG har som formål å stimulere til økt bruk av fri programvare, åpne standarder og UNIX-lignende systemer. EFN arbeider for «åpne og demokratiske infrastrukturer for bruk og tilgjengelighet av informasjon i datanett og IT-samfunnet, derunder rettigheter i forhold til ulike typer digitalt materiale». Det ligger i kjernen av EFNs formål å arbeide for et åpent Internett uten ubegrunnede myndighetsinngrep.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev