Bjørn Eidsvåg

Momsreformen – Svarteper for management og konsertformidlere

En samlet bransje går ut mot momsreformen. Ballade bringer her videre pressemelding fra Den Norske Impressarioforening, Gramart, Music Managers Forum og Musikernes Fellesorgainsasjon.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Momsreformen trår i kraft på søndag 1.7. Det nye innenfor musikkområdet er at det nå skal beregnes moms også på management og formidling av konserter. Dette til tross for Stortingsvedtaket i fjor høst om kultur i videste forstand skal unntas, dette til tross for at det således er flertall på Stortinget for moms-unntak for disse kulturtjenestene, og også til tross for at annen formidling av kultur, f.eks. gallerier, er unntatt.

Musikkorganisasjonene har brukt mye tid på momsreformen. Vi har fulgt vanlige spilleregler; levert høringsuttalelse, vært i dialog med mange politikere, departementer og vært på høring i Finanskomitèen. Våre argumenter har stort sett blitt bifalt; og da med hovedvekt på at management og formidling er så tett knyttet til den kunstneriske utøvelse, at dette vil skape negative konsekvenser for kulturlivet; både artister, arrangører og publikum.

Kulturformidlerne og management i Norge reagerer på at deres tjenester skal momsbelegges etter høstens budsjettforlik der kultursektoren skulle unntas i momsreformen. Kjente kunstnere med Bjørn Eidsvåg, Silje Nergaard, Bertine Zetlitz, Lars Anders Tomter og Leif Ove Andsnes i spissen uttaler at deres konsertaktviteter er helt avhengige av konsertformidlerne, og at deres tjeneste er en integrert del av kulturaktivitetene. «Uten konsertformidlernes og manageres aktive formidling / markedsføring, samt praktiske turne- og konserttjenester kan ikke vi artister klare oss» sier Bjørn Eidsvåg.

Stortingsrepresentant Terje Johansen fra Venstre bekrefter at sentrumspartiene i budsjettforliket hadde en klar holdning til at all kulturaktivitet skal være unntatt fra moms. «Det er Arbeiderparti-regjeringens oppgave å utforme forskrifter, og vi kan ikke instruere Regjeringen når de velger å definere formidlingsfunksjonen ut av kulturproduktet» sier Terje Johansen, som også er medlem av Finanskomitèen. Han mener regjeringen gjør en tilsnikelse når de holder kultur- og konsertformidling utenfor, og varsler omkamp i høstens budsjett.

Musikkorganisasjonene føler at det er lite tilfredstillende at annen formidling fritas (bl.a. innenfor reiseliv, finans og transport), uten at det samme skal gjelde for hele musikk- og kulturlivet. Visse deler er, som tidligere nevnt (f.eks. gallerister), også unntatt her.

Musikkorganisasjonene reagerer på Regjeringens behandling, og varsler at vi vil jobbe videre med saken. At idealister som den mangeårige klassiske manageren Kjell Wernøe nå vil legge ned sin virksomhet i protest mot behandlingen, skulle være beskrivende på alvoret i saken.

Pressemeldingen er sendt i felleskap av:

Den Norske Impressarioforening – Hege Lindblad – 2252 3090

Gramart – Jan Erik Haglund – 9188 8141

Music Managers Forum – Eivind Brydøy – 9576 6850

Musikernes Fellesorgainsasjon – Tore Nordvik – 2306 2150

Norsk Rockforbund – Stein Andreassen – 2220 0022

Stein Andreassen

Daglig leder Norsk Rockforbund

Fon 2220 0022

Fax 2220 0033

Mob 9260 1082

www.norock.no

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.