Leif Ove Andsnes

Legger ned i protest

Impresario Kjell Wernøe, som blant annet jobber for Leif Ove Andsnes, Håvard Gimse og Henning Kraggerud, legger ned konsertbyrået Pro Arte International Management 1. juli i protest mot momsreformen. En endring i momsreglene er det eneste som får han til å fortsette virksomheten.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Kjell Wernøe – impresario for noen av Norges fremste klassiske utøvere,- blant annet Leif Ove Andsnes, Håvard Gimse og Henning Kraggerud – planlegger å avvikle sitt agentfirma Pro Arte Kulturkontor / Pro Arte International Management fra 1. juli. Det skjer i protest mot de nye momsreglene som innføres fra samme dag. Da må alle betale 24 prosent moms på tjenestene de kjøper fra sin impressario.

— Jeg er blitt enormt provosert, sier Kjell Wernøe.

— Noen dager før det innføres moms på tjenester er det ikke på noen måte klargjort hvordan både min egen virksomhet, mine kolleger i musikklivet og andre deler av kulturlivet har å forholde seg. Kaoset er totalt.

Wernøe skriver følgende i en pressemelding:
«Tilsynelatende er kultur et skjermet område i den nye momsreformen, men virkeligheten er en helt annen: Kultur i videste forstand er fritatt for moms. Det samme er artisters egen virksomhet. Men viktige mellomledd som artistagentene og managerne som fungerer som artistenes forlengede armer, og som helt nødvendige medspillere, blir ansett som hvilke som helst rådgivningskonsulenter og som har å momsbelegge sine tjenester.

Det får den effekt at jeg for å få lov til fortsatt å være artistenes forlengede arm og drive kulturarbeid etter 1. juli, må jeg momsregistrere meg. Selv får jeg da fradrag for inngående moms mens jeg må innkassere 24 prosent moms fra artistene på de provisjonsinntekter de betaler meg. I tillegg får jeg et eksepsjonelt omfattende tid- og kostnadskrevende arbeid å forholde meg til. Artistenes inntekter blir kraftig beskåret.

For flere måneder siden skrev jeg til kulturministeren med en situasjonsbeskrivelse av min virksomhet der kulturarbeid og arbeid for artistene har tette, sammenvevde funksjoner Gjennom 17 år har jeg gjennomført over 2000 engasjementer for norske solister og dirigenter for nærmere 400 arrangører over hele verden og
lansert og fulgt opp flere av våre internasjonale toppsolister. Jeg har gjennom disse årene bygget opp et stort nettverk av internasjonale kontakter. I tillegg har jeg realisert en rekke kulturprosjekter, blant annet plateinnspillinger av norsk musikk.

Resultatet av henvendelsen til kulturministeren var at jeg etter en måned uten svar selv måtte lete meg frem til at KD hadde oversendt brevet til Finansdepartementets lovavdeling for besvarelse. Svaret derfra lar fortsatt vente på seg.

I løpet av våren fant et stort samlet musikkliv sammen i arbeidet omkring momsproblematikken. I god tid før høringsfristens utløp fikk Finansdepartementet og de politiske partier tilsendt høringsuttalelse. Representanter for musikklivet, blant annet undertegnede har møtt i Stortingets finanskomite med konkrete forslag til løsninger som ville skape klarhet.

Det har hele tiden vært forståelse for at det ville komme klare forskrifter for kulturoperatørene og på de områdene som var uklare. Så har ikke skjedd, og Finansdepartementet henviser nå til Fylkesskattekontorene. Så langt jeg kjenner til har også disse kontorene problemer med fortolkningene.

Dette tøvet akter jeg ikke å delta i eller å bruke krefter på. Når politikere og lovmakere synes å ha overflatisk innsikt i hvordan kulturlivet fungerer i praksis, og om hvilke konsekvenser moms-reformen vil få, blant annet for kunstnere, tar jeg for min del konsekvensen av dette. Jeg akter heller ikke å kreve inn 24% moms av det “mine” artister betaler meg for å være deres forlengede arm. Jeg er selv kulturarbeider. Min virksomhet har kunst og kultur som formål. Når kultur i videste forstand og kunstnere er unntatt moms, finner jeg meg ikke i å bli betraktet som en hvilken som helst rådgivningskonsulent og tar konsekvensen av det.

Hvis ikke det skjer en endring i ellevte time, vil jeg derfor starte avvikling av mitt firma Pro Arte Kulturkontor / International Management snarest mulig etter 1. juli og etter en hard tiltrengt ferie. Deretter vil jeg ta meg av de kontrakter og avtaler som allerede er inngått, avtalt og fakturert så verken artister eller konsertarrangører skal bli skadelidende.

12. juni orienterte jeg de politiske gruppeførerne, kulturminister, utenriksminister, handelsminister og finansminister om at avvikling kan bli en realitet. I tiden fremover vil jeg orientere mitt internasjonale nettverk av kontakter om årsaken til at jeg avvikler.

Jeg har allerede orientert noen av artistene som selv er grundig provosert over situasjonen og kaoset, men som har gitt meg all mulig moralsk støtte.

Kulturdepartementet og Handelsdepartementet har på gang et prosjekt for styrking av norsk kultureksport. Kultureksport har vært en viktig del av min virksomhet de siste 17 år.

At dette arbeidet for min del nå også avbrytes er utelukkende et resultat av politisk uforstand og håpløse vedtak.»

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.