Asker kulturskole

Kulturskolene styrkes

De rød-grønne partiene har besluttet å styrke kulturskolerådets utviklingsarbeid med halvannen million.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

— Kulturskolene er utrolig viktig for at alle skal ha samme mulighet til å erobre og oppleve kunst og kultur i dette samfunnet, sier Lena Jensen i kirke, utdannings- og forskningskomiteen.

De rød-grønne partiene har besluttet å styrke kulturskolerådets utviklingsarbeid med 1 500 000 million kroner, når kirke-, utdanning- og forskningskomiteen avgir budsjettet for 2008, i dag.

— Å få spille et instrument eller drive annen form for kulturaktivitet gir selvtillit og mestringsfølelse. Et veldig snevert kunnskapsbegrep fanger ikke opp denne typen kompetanse, og det ønsker vi å motvirke. Jeg synes det er viktig at barn, uavhengig av sosial bakgrunn og familiens økonomiske ressurser skal få mulighet til å utøve og gjøre seg kjent med kulturelle uttrykksformer. Kultur og kunst øker forståelsen for den samtiden vi lever i og den kulturen vi formes av, sier Jensen.

Norsk kulturskoleråd består av 410 norske kommuner, det vil si 94 % av alle kommuner i landet. I organisasjonens over 30 år lange historie har veldig mye skjedd. Norsk kulturskoleråd fremstår i dag som en vital og utviklingsorientert organisasjon som utgjør viktige lokale ressurssentra i de fleste norske kommuner.

Det er Stortinget som melder dette.
(Bilde: Asker kulturskole)

Stillinger

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev