Ragnar Christensen er ny direktør for Stavanger Symfoniorkester (SSO). (Foto: Stavanger Symfoniorkester)

NRK-sjef blir ny direktør i Stavanger Symfoniorkester

Ragnar Christensen går fra stillingen som distriktsredaktør i NRK Rogaland, og overtar som administrerende direktør etter Morten Warland.

Kalender

Reza e i Ragazzi

12/04/2024 Kl. 20:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

– Det er lett å la seg inspirere av orkesterets visjon om å berike, bevege og utfordre gjennom kraften av levende musikk, sier den nye direktøren.

Christensen har vært ansatt i NRK siden 1993, og distriktsredaktør for NRK Rogaland siden 2008. 53-åringen er oppvokst på Vereide i Nordfjord, og er utdannet innen radio- og TV-journalistikk ved University of Florida, melder Stavanger Symfoniorkester (SSO). De siste årene har han jobbet aktivt for å samle medienæringen i Stavanger-regionen i en klynge, og vært en pådriver for arbeidet med å realisere Mediebyen Stavanger.

Han er opptatt av å øke orkesterets publikumtilfang, og av å sette strategier ut i livet:
– Stavanger Symfoniorkester skal i likhet med NRK levere på et konkret og tydelig samfunnsoppdrag. Jeg har som mål å bidra til realisering av SSOs strategi, og gjennom det gjøre orkesteret enda mer tilgjengelig og attraktivt for et så stort publikum som mulig. Kanskje spesielt for dem som ennå ikke har satt sin fot i det fantastiske konserthuset vi har her i Stavanger, sier Christensen.

– Vi ønsket en person med strategisk og kommersiell teft, og som gjennom lederegenskaper evner å ta ut potensiale i en kompleks organisasjon, sier styreleder i SSO, Tone Grindland. – Ragnar har en profil vi mener vil passe godt for orkesteret, både internt i organisasjonen og som bindeledd til orkesterets mange samarbeidspartnere og samfunnet rundt.

Det var seks søkere, fem menn og en kvinne, til åremålsstillingen på seks år da søknadsfristen gikk ut i desember. Ragnar Christensen starter i stillingen 1. mai 2023, melder orkesteret. Trond Nerdal er konstituert direktør til Christensen tiltrer.

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.