Norsk kulturråd_logo

Kulturrådet: Overordnet positive

-INTERVJU: Vi vil ikke legge ned Kulturrådet, understreket kulturminister Trond Giske da han la frem kulturbudsjettet for 2008. – Det har jeg da heller aldri tolket at han ønsker å gjøre, sier rådsleder Vigdis Moe Skarstein til Ballade. Hun sier at kulturrådet er overordnet positive til Giskes budsjett og hans kulturpolitiske linje.

Kalender

Odd René Andersen med band på Hankø

04/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Rikke Normann på Hankø

05/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Av Bjørn Hammershaug

Hva er Kulturrådets reaksjon på årets kulturbudsjett?

— Vi har fått en økning på 25 millioner i årets budsjett. Det er veldig positivt og en klar bekreftelse på det Giske sa på pressekonferansen (se egen sak her) om at han ikke har tenkt å legge det ned Norsk kulturråd – noe jeg heller aldri har tolket at han har tenkt å gjøre! Det er nyttig at Statsråden går gjennom strukturen til kulturrådet, og en viktig forutsetning for vår legitimitet at vi blir gått etter sømmene, sier rådsleder Vigdis Moe Skarstein til Ballade.

Hun sier videre at økningen til Norsk kulturråd har kommet på områder som rådet selv har bedt om å få prioritert. Dette gjelder blant annet musikk til barn/unge, innkjøpsordningen for litteratur og mangfoldsåret.

— At Kulturrådet får en forsterking på disse områdene er en klok måte å utnytte ressursene på. Men vi skal gå gjennom detaljene og se på situasjonen for hvert enkelt område. Men den overordnede reaksjonen fra vår side er altså positiv.

Intet nytt

Skarstein forteller at det alltid har vært endringer i fordeling av oppgavene til kulturrådet og andre steder, og at det ikke noe nytt i dette:

— Et prosjekt går sine første skritt gjennom kulturfondet. Når et prosjekt er vellykket flyttes det over til å bli departementets ansvar for å skape mer forutsigbare økonomiske betingelser. Det er en del av ansvarsdelingen mellom oss og departementet at vi har den type dynamikk, og vi ser positivt på at instanser som har fått støtte fra oss innledningsvis har vist seg å være vellykket.

Viktig balanse

Giske sa på budsjettfremleggelsen at han ønsker å fortsette desentraliseringen av myndighet fra departement via Kulturrådet til kommunene. Hvordan ser kulturrådet på dette?

— Det har vi ikke diskutert konkret ennå, og det er vanskelig å ha noen klar mening om konklusjonen på dette i forkant av den diskusjonen. Den blir spennende, og vil gå på balansen mellom hva som skal forvaltes regionalt, som del av en ny kulturlov, og om det er nok penger nasjonalt. Det er viktig med nok penger til den utøvende delen, og ingen er mot desentralisering. Men det forutsetter at det også finnes noe som er stort nok nasjonalt og at en ikke bruker for mye penger på mange administrative nivå på bekostning av penger til det utøvende kunst- og kulturlivet. Det er en viktig komponent i forhold til ansvarsfordeling på flere nivåer.

Teknisk justering

Hvordan opplever kulturrådet de store linjene i kulturpolitikken som berører kulturrådet?

— Vi er selvsagt glad for økte midler til kultursektoren, og er særlig opptatt av effekten dette har for de som jobber med kultur. Kulturrådet har først og fremst ansvar for de som ikke har en institusjonstilknytning, for eksempel barn/unge og fri scenekunst, og en linje som forsterker disse områdene synes vi er flott.

Er det riktig at flere av midlene dere blir tildelt nå er øremerkede?

— Det som er riktig er at nivået hvor dette avgjøres i budsjettprosessen er skjøvet frem. Det betyr i praksis bare en litt annen måte å jobbe på. Vi forteller hvordan vi ønsker å prioritere, og gis i hovedsak tildelinger på grunnlag av det. Nå skjer det en teknisk justering, som ikke skal ramme vår frihet. Men vi må skjerpe oss da vi sender budsjettsøknaden, for det er i budsjettsøknaden avgjørelsene nå skal tas, sier rådsleder Vigdis Moe Skarstein i Norsk kulturråd.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev