Kulturminister Trine Skei Grande Foto: Aslaug Olette Klausen (Foto: Aslaug Olette Klausen)

Kulturmeldinga: Fylkeskommunene får større ansvar for kulturfinansiering

Dette vil si at regjeringen ønsker å overføre dagens tilskuddsmidler til fylkene for tiltak og arrangement som ikke har en etablert posisjon på nasjonalt nivå.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Fredag la kulturminister Trine Skei Grande frem kulturmeldinga «Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida».

Dagens virkemiddelapparet er som det fremgår av meldingen i stor grad baserte på økonomiske insentiv gjennom forvaltning av tilskudd. Samtidig er et av målene med den pågående regionreformen å styrke samfunnsutviklerrollen til fylkeskommunene.

Trepartsløsning fungerer
– Vi ønsker større engasjement på alle nivå, sa Grande fra scenen. Der hun også understreket at regjeringen har merket seg at tredelingen av støtte fungerer.

Hvordan de konkrete oppgavefordelingene vil bli skal først behandles i Stortinget, deretter vil det etter den foreløpige planen være på plass 2021.

Grande understreket også at regjeringen vil sette i gang et lovarbeid, med sikte på å revidere kulturloven. Målet er å styrke loven, og få til lovfesting av armelengdes avstand.

Regionale prioriteringer
Regjeringen mener at et større ansvar for kulturoppgaver hos fylkeskommunene både vil gi rom for regionale vurderinger og prioriteringer, samtidig som måloppnåingen i kulturpolitikken.

Dette vil si at regjeringen ønsker å overføre dagens tilskuddsmidler til tiltak og arrangement som har sterk lokal og regional forankring, og som ikke har en etablert posisjon på nasjonalt nivå.

Meldingen understreker imidlertid at prinsippet om delt finansiering mellom stat og region for et nasjonalt nettverk av profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjoner med minst én institusjon i hvert fylke.

Ordningen med faste fordelingsnøkler med over statsbudsjettet vil bli avsluttet.

Mye uavklart
Flere punkter er ikke avgjort, men er åpne for videre dialog mellom de ulike fylkeskommunene og staten. Dette gjelder blant annet prosentfordelingen mellom statlig og regional finansiering, hvor det ser ut til at dialogen vi føres enkeltvis. Men det vil muligens også bli opprettet årlige møter mellom stat og fylkene for å systematisere dialogen.

Det vil også bli vurdert om overføringene til fylkene skal innrettes med forskriftsfestede tilskuddsordninger.

Staten skal imidlertid fortsatt ha ansvar for oppgaver som krever et nasjonalt overblikk for å løses på en god måte.

Dette vil blant annet si at tilskuddsordninger der vedtak blir gjort på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn utfra en bred søkermasse fra hele landet vil videreføres under Norsk kulturråd. Meldingen er uklar på hvilke endringer dette i praksis vil gi.

Tilskudd til virksomheter som i nasjonal sammenheng er spesialiserte og/eller unike, og landsomfattende frivillige organisasjoner vil bli videreført.

Ballade kommer tilbake med kommentarer fra feltet etter kulturministerens presentasjon.

Les: Dette mener musikkfeltet om kulturmeldinga.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev