Kulturmeldinga: Fylkeskommunene får større ansvar for kulturfinansiering

Dette vil si at regjeringen ønsker å overføre dagens tilskuddsmidler til fylkene for tiltak og arrangement som ikke har en etablert posisjon på nasjonalt nivå.

– Vi opplever ikke å bli hørt

Kommunalkomitéen stilte ingen spørsmål til musikkorganisasjoner under den åpne høringen om fylkesreformen. Organisasjonene er kritiske til mangel på dialog.