Penger_utsnitt

Kommentarer til statsbudsjettet

Reaksjonene fra musikkorganisasjonen på budsjettet tikker inn til Ballade og varierer fra glede til skuffelse. Her er noen av dem.

Kalender

Cikada RBK + EAU

23/10/2020 Kl. 18:30

Oslo

Ivan Mazuze Band

24/10/2020 Kl. 19:00

Viken

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

25/10/2020 Kl. 20:00

Viken

Landslaget for Spelemenn: – Statsbudsjettet er som vanleg ei stor skuffelse for sektoren.

— Dei fagre orda i regjeringa sitt kulturløfte for vår sjanger framstår meir og meir som eit tomt løfte, seier Magnar Sundt dagleg leiar i Landslaget for Spelemenn i en pressemelding.

— Folkemusikksjangeren kom også dårleg ut i fjor – samtidig med at fleire andre sjangrar jubla. Da var forsikringa frå regjeringa at ”dei som ikkje har fått i år, skal få til neste år”. No er det neste år.….., fortsetter Sundt.

0,9 mill i auke til Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) inkl. 0,15 mill til Bygda dansar, 1 million meir til Riksscena og 0,6 mill i auke til Førdefestivalen, er folkemusikkens ”vinnarar” på årets statsbudsjett.

Eg reknar med at Rff må avklare nærmare om det ligg nokre føringar frå departementet utover det som står i statsbudsjettet om budsjettauken. Viss potten er øyremerka aktivitetar, skal den fordelast mellom formidlingsstøtta, tiltaksmidlar, Folkemusikkscena og Bygda dansar.

Da blir ikkje auken mykje på kvar. Berre Folkemusikkscena aleine har inne ein søknad om ei auke på 2, 75 mill og har eit stort behov for å kome seg utover ”puslestadiet”, skriver Landslaget for Spelemenn balnt annet.

Riksscenen for folkemusikk og folkedans derimot, er fornøyd med budsjettforslaget fra Trond Giske: – Riksscenen tilfreds

Styreleder Karl Einar Ellingsen i Riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans registrerer med tilfredshet at kulturminister Trond Giske plusser på en million i statenes tilskudd til Riksscenen i neste års budsjett.

— Vi er godt fornøyd, og vi er særdeles godt fornøyd med at også Rådet for folkemusikk og folkedans, Førde internasjonal folkemusikkfestival og ensemblestøtteordningen får påplussing på sine budsjetter, i tillegg til at det samiske kulturfeltet og en rekke institusjoner som arbeider innen det flerkulturelle feltet styrkes, sier Ellingsen i en pressemelding.

— Det er av stor betydning for Riksscenens virksomhet at hele feltet styrkes, slik at Riksscenen har et vitalt miljø å spille på lag med i oppbyggingen av den nye nasjonale institusjonen for sektoren. Vi forutsetter imidlertid en kraftig påplussing i tilskuddet for 2009, når Riksscenen skal ta i bruk nye lokaler i Schouskvartalet, påpeker Ellingsen i pressemeldingen.

Norsk Rockforbund er i tilnærmet harnisk: – Rocken ikke budsjettvinner i 2008 – fortsatt bare småpenger til grasrota i norsk rock.

— Økningen på rockefeltet er selvsagt penger norske konsertarrangører vil sette pris på, de er jo ikke vant til så mye, men som alltid er det småpenger hvis vi ser bort fra det store tilskuddet til Rockmuseet i Trondheim. Vi er lei av smuler fra de rikes bord!, sier Monica Larsson, daglig leder i Norsk Rockforbund i en pressemelding.

— De regionale kompetansesentrene for rock er heller ikke kommet inn i budsjettvarmen, foruten BRAK (Bergen) som fikk en økning på 200 000 kr. Slike rocke-sentre støtter opp om grasrota i de lokale rockemiljøene rundt om i landet, er videre kommentar fra NRF.

Norsk musikkråd: – Sats på øvelokaler

— Musikkverkstedordningen er svært glad for økningen, sier Erlend Rasmussen i Norsk musikkråd i en pressemelding

2,5 millioner i økning i 2008 innebærer at Norsk musikkråd nå har mulighet til å videreføre arbeidet med kvalitetsheving av øvelokaler.

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Fagansvarlig

Norsk jazzforum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev