Korpsbarn

Hvilken kulturpolitikk velger vi på mandag?

I dag bringer Ballade utdrag av de kommunale kulturprogrammene til de største politiske partiene, sakset fra partienes nettsider. Utfallet av kommunevalget vil få betydning for det lokale musikk- og kulturlivet overalt i landet vårt. På sidelinjen hos oss i dag kan du lese om hvordan de ulike partiene prioriterer kulturen i sine valgprogrammer og hvilke kulturtiltak de mener det er viktigst å sette i verk hvis de kommer i posisjon.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Arvid Skancke-Knutsen, redaktør, Ballade

Det har en rekke ganger blitt påpekt at kulturen er en av den snart tilbakelagte valgkampens store tapere. Selv fremleggingen av Kulturmeldingen, som staker ut de grove trekk i norsk kulturpolitikk frem mot 2014, var ikke attraktivt nok stoff til å bringe kultursaker på banen i media. Dette kan vi avlese på de store avisenes nettsider: Om vi søker på Kulturmeldingen på Aftenposten.no får vi åtte treff for siste kvartal – mot 108 treff på VIF-trener Kjetil Rekdal i samme periode.

Noe av årsaken til dette kan nok ligge i at det grunnleggende sett er en nokså stor enighet om kulturpolitikken her hjemme. Media synes generelt å tro at leserne er mest opptatt av konflikter og personkrangler, noe kulturfeltet ikke alltid makter å levere. Da Fellesforum for kulturorganisasjoner 2. september sto bak det store debattmøtet om Kulturmeldingen i Jakob kirke i Oslo, stilte ikke bare vår nåværende kulturminister, men også to av hennes forgjengere. Selv ikke et så topptungt panel var nok til å bevege verken NRK eller TV2 til å ofre noen minutter av sin dyrebare sendetid.

Samtidig vet vi at kultursaker engasjerer mange, noe vi i Ballade.no bl.a. ser på responsen utspillet om NRK P2 har fått de siste dagene. Mange innser at kultur er viktig, både som møteplass mellom mennesker og som indikator på samfunnets varmenivå; vår evne til å ta vare på det beste i våre tradisjoner, og samtidig hente inn verdifulle impulser utenfra. Og på tross av den generelle konsensusen som speiles i partienes kulturprogrammer, med Fremskrittspariet som et populistisk unntak, finnes det likevel en rekke interessante forskjeller i vektlegging av verdier og hjertesaker. Disse håper vi å være med på å tydeliggjøre, når vi i dag legger frem utdrag av de største partienes kulturpolitikk, slik man møter den via deres egne Internett-presentasjoner.

Ved enkelte tilfeller har vi valgt å fokusere særlig på partienes programmer i Oslo – både fordi Ballade kommer til å følge kulturpolitikken i Oslo spesielt i tiden fremover, og fordi dette nå en gang er et lokalvalg. En lokal kulturpolitikk handler om hvilke opplevelser som tilbys oss, både som brukere og som aktive deltagere. Vi må makte å signalisere til så vel politikere som media at vi ikke er interessert i en ytterligere forflating av kulturlivet, der alt skal markedstilpasses og baseres på lønnsomhetsprinsipper. Derfor har Ballade.no den siste tiden også satt fokus på situasjonen for det som utgjør en ikke ubetydelig del av selve livsnerven i musikklivet – de små, uavhengige konsertarrangørene som spiller en uhyre viktig rolle, både lokalt, nasjonalt og etter hvert også internasjonalt.

Vi har i denne omgang valgt å fokusere på de åtte største partiene, men vil samtidig gjøre oppmerksom på at det også innen politikken finnes en «independent»-scene, slik den f.eks. er formulert av Oslo Byaksjon (http://www.oslobyforum.org/oslobyaksjon/kulturmanifest.htm). Og uansett partivalg håper vi at vår lille guide vil danne en motstemme, og vise at kulturstoff selvsagt også kan være godt og informativt lesestoff.

Vår vesle oppfordring rett før valget vil derfor være: Les litt, gjør deg opp en mening – og bruk stemmeretten på mandag til å påvirke kulturpolitikken der du bor.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.