© kulturrad.no

God bransjekunnskap i utvalget

INNLEGG: Kulturrådet er trygge på at utvalget som skal fordele publiseringsstøtten er kompetent, skriver Kulturrådets kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Dette innlegget følger opp saken «[link id=67521 title=»Etterlyser mer bransjekunnskap«]«, red. anm.
Kulturrådet følger debatten om publiseringsstøtteutvalgets sammensetning. Ballade skriver at Samstemt! «[link id=67521 title=»etterlyser mer bransjekunnskap»]» og gir inntrykk av at et samlet Samstemt! er kritiske til dagens utvalg. Samstemt! skriver i sitt innspill til statsbudsjettet 2013 (PDF) at det er viktig med «et utvidet, bredt sammensatt og faglig kompetent utvalg, gjerne utnevnt etter forslag/innstilling fra relevante bransjeorganisasjoner».
Noe som ikke kommer så godt frem i Ballades vinkling og Erling Andersens utspill, er at Samstemt! også presiserer viktigheten av sjangernøytralitet, snarere enn en kritikk av publiseringsstøtteutvalgets sammensetning i dag.
Følg musikkdebatten: [link id=67521 title=»Ballade på Facebook«]
Tre hovedhensyn
Kulturrådets fagutvalg oppnevnes av rådet, basert på tre hovedhensyn: Krav til best mulig kompetanse som skal dekke utvalgets ansvarsområde, hensyn til geografisk spredning og kulturelt mangfold og krav til kjønnsmessig likevekt. Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte er et slikt sammensatt utvalg.
Kulturrådet er trygge på at utvalget er godt kompetente til å vurdere søknadene som kommer inn til denne nye, viktige ordningen som skal stimulerer til en bredde av kvalitetsproduksjoner. Dette inkluderer en god plan for hvordan musikken skal distribueres.
Det er, [link id=67521 title=»som utvalgets leder Martin Revheim sier»], et utvalg som består av medlemmer med en god, samlet oversikt og kompetanse til å ta sjangernøytrale avgjørelser, basert på kvalitet.
Les også: [link id=67522 title=»Konferanse om kjønnsbalanse«]
Positivt med sjangernøytralitet
Medlemmene er oppnevnt på grunn av fagkompetanse, ikke organisasjonstilhørighet. Dette er for å sikre uavhengighet når faglige, skjønnsmessige vurderinger foretas. Det er likevel viktig å understreke at dialogen med musikkaktørene, inkludert bransjeorganisasjonene, skal ivaretas. Det er også gjort i denne prosessen, og vil følges opp videre.
Kulturrådets strategi på musikkområdet er å gjøre musikk av høy kvalitet i alle sjangere tilgjengelig for flest mulig. Det er positivt at de ulike musikkordningene som Kulturrådet har ansvar for, er blitt mer sjangernøytrale.
Samstemts! innspill til statsbudsjettet er et viktig bidrag i diskusjonen om musikklivets fremtid, basert på et utgangspunkt om at «alle musikksjangere er like viktige og at dette bør gjenspeiles i alle ordningene.» Det er Kulturrådet helt enige i.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev