Etterlyser mer bransjekunnskap

Samstemt! ønsker å utvide utvalget som fordeler publiseringsstøtten.

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Samstemt! består av seks av de største interesseorganisasjonene på musikkfeltet.
Fono, FolkOrg, Norsk jazzforum, Norsk Rockforbund, GramArt og Ny Musikk leverer årlig sine «prioriteringer statsbudsjettet» til Kulturdepartementet. Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) har tidligere sagt at hun «[link id=66511 title=»gjør som Samstemt! sier»]».
Nå er Samstemt!s innspill til statsbudsjettet 2013 klare, og kan lastes ned her i PDF-form. De seks organisasjonene skriver alle under på hele dokumentet, men enkeltsaker er gjerne foreslått fremmet av spesifikke organisasjoner.
Opptatt av publiseringsstøtten
Et av punktene i årets dokument er at Samstemt! anbefaler at den nye publiseringsstøtte-ordningen forvaltes av «et utvidet, bredt sammensatt og faglig kompetent utvalg, gjerne utnevnt etter forslag/innstilling frå relevante bransjeorganisasjoner».
— Vil det si at dere vil ta ordningen ut av Kulturrådet? Eller at Kulturrådet bør gjøre om på utvalget slik det er i dag?
— Det er ikke noe krav om at ordningen skal ut av Kulturrådet, i alle fall ikke foreløpig, sier Erling Andersen, daglig leder i FONO.
— Vi mener først og fremst at man må utvide dagens utvalg, som vi mener har for liten kompetanse om platebransjen. Den tidligere distribusjon via bibliotek er nå nedlagt. Dermed er oppgaven med å få spredt musikken nå lagt til utgiverne. Et av våre hovedpoeng er derfor at det utvalget som nå er nedsatt til å fordele publiseringsstøtten må ha kunnskap om platebransjen og utgivernes kompetanse, ressurser og evne til formidling. Vi mener i tillegg at populærmusikken knapt er representert i dette utvalget. Dette er uholdbart, ettersom ordningen skal støtte alle sjangere, og ikke bare de smale – som enkelte synes å tro.
Følg musikkdebatten: Ballade på Twitter
Kritikk mot publiseringsstøtteutvalget har også tidligere vært fremmet av de to plateselskapsorganisasjonene IFPI og FONO. (Dagens Næringsliv skrev om dette 27. februar.)

— Hvordan skal det avgjøres om søkerne oppfyller kravene til formidling?

— I noen grad skal det opplyses hva du har av apparat rundt utgivelsen i søknadsskjemaet i dag, men det er ikke veldig utfyllende. Det er nettopp dette som er litt av utfordringen for det nye utvalget. Et utvidet utvalg med bransjekompetanse og kompetanse på pop/rock-sjangerne er nødvendig for å sikre at tildelingene treffer utgivere som kan sitt fag og evner å publisere utgivelsene – til glede for publikum.
Les også: [link id=67147 title=»Ingen distribusjonserstatning for musikken«]
— Forsvarer på det kraftigste
Utvalget som skal fordele publiseringsstøtten består av elektronikamusiker Andreas Risanger Meland, sanger Marianne Beate Kielland, gitarist Becaye Aw, folkemusiker Jorun Marie Rypdal Kvernberg, og ledes av Martin Revheim.
Revheim, tidligere direktør for MIC og orkestersjef for KORK, har registrert kritikken mot utvalget.
— Den overrasker meg. Jeg var veldig fornøyd da jeg så hvem som skulle være med i utvalget, og vil forsvare det på de kraftigste. Jeg skal ikke snakke for meg selv, men resten er en gjeng med utrolig god oversikt, og som kan ta gode, sjangernøytrale avgjørelser, basert på kvalitet. Vi har vårt første møte på mandag, men har allerede snakket om at vi etterhvert vil invitere inn aktører fra feltet slik at vi kan snakke direkte med dem. Det gjelder både organisasjonene i Samstemt! og IFPI, sier han.
Vurderer distribusjon
Revheim sier en diskusjonen om sammensetningen og formen på utvalget går utenfor hans mandat som utvalgsleder.
— Om mandatet og formen skal endres, må det bestemmes av Kulturrådet.
— Samstemt! vektlegger distribusjonsevner som et viktig kriterium for å få publiseringsstøtte. Er dette noe dere vil legge vekt på?
— En plan for hvordan musikken skal distribueres er noe av det vi ser på når vi vurderer søknadene. Vi kommer ikke til å gi publiseringsstøtte der det er en svak eller manglende plan for hvordan musikken skal mangfoldiggjøres.
Samstemts innspill ønsker ellers «anstendige levekår for utøvere, musikere og artister», fortsatt satsning på helårsarrangørene og en satsning på KOMP-ordningen, som jobber med kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rytmisk musikk.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Teknisk koordinator

Carte Blanche

Prosjekt-/ medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Kulturskolelærer pianist/ pianolærer

Lillehammer kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev