Vinterjazz-Some-15

EU-støtte til kultur

Det blir informasjonsmøte om EU-støtte til europeiske kulturprosjekter mandag 26. februar. Møtet foregår fra kl.13.00 – 15.00 hos Norsk kulturråd i Oslo, som er såkalt nasjonalt kontaktpunkt for Kultur 2000-programmet. Det vil bl.a. bli orientert om hva slags tiltak som prioriteres for støtte i inneværende år.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Norge deltar som følge av EØS-avtalen i EUs rammeprogram for kultur – KULTUR 2000. Programmet har følgende prioteringer for 2001: felles europeisk kulturarv, kunstnerisk og litterær skapende virksomhet og gjensidig kunnskap om de europeiske folks historie og kultur. Norsk kulturråd er nasjonalt kontaktpunkt for Kultur 2000-programmet, og har ansvar for informasjon og rådgivning til potensielle søkere i Norge.

Kultur 2000 er vedtatt av EU for fem år (2000 – 2004). Programmets hovedformål er å støtte europeiske samarbeidsprosjekter innen alle kunst- og kulturområder: scenekunst, musikk, billedkunst, litteratur, kulturarv og kultur- og idéhistorie m.m.

I runden for 2001 som nå lyses ut har EU satt opp følgende prioriteringer: felles europeisk kulturarv, (i form av løsere og fast eiendom, arkitektoniske og arkeologiske kulturminner), kunstnerisk og litterær skapende virksomhet (innen billedkunst, scenekunst, musikk, kunst og ny teknologi, litteratur derav oversettelser) og gjensidig kunnskap om de europeiske folks historie og kultur (kunst- og kulturformidling, idéhistorie, filosofi og religion, sosiologi, antropologi, pedagogikk m.m.)

Norske offentlige og private organisasjoner kan søke støtte til:

* Ettårige prosjekter der arrangører fra minst tre land samarbeider. EU dekker opp til 50 % av prosjektkostnadene; støttebeløp: 50 000-150 000 euro (ca. kr. 410 000-1 230 000). Frist 4. april.
* Flerårige prosjekter (2-3 år) organisert under «samarbeidsavtaler» mellom kulturinstitusjoner, organisasjoner o.l. fra minst fem land. EU dekker opp til 60 % av prosjektkostnadene; støttebeløp: maks. 300 000 euro per år (ca. kr. 2 460 000). Søknadsfrist 15. mai.

Norsk kulturråd er nasjonalt kontaktpunkt for Kultur 2000-programmet. Foruten informasjon og rådgivning kan Kulturrådet formidle kontakter i Europa for norske organisasjoner som søker samarbeidspartnere i andre europeiske land. Det finnes et kontaktpunkt i hvert av de 28 landene som deltar i programmet.

En hel rekke norske prosjekter har fått støtte fra EU i år 2000: prosjekter med norsk ledelse innen samtidsmusikk (BIT 20 Ensemble), teater (De utvalgte), kulturvern (Hardanger Fartøyvernsenter), samt prosjekter der norske institusjoner deltar som medarrangør innen samtidskunst (Museet for samtidskunst), arkitektur (Norsk Arkitekturmuseum), scenekunst (Bergen Internasjonale Teater, Carte Blanche, Det norske teatret), og musikk (Den Norske Opera). Men det er innen oversatt litteratur at Norge kom best ut i 2000: åtte norske forlag fikk støtte til oversettelse til norsk av til sammen 27 bøker av europeiske forfattere og til andre språk av tre norske romaner.

Kontaktperson i Norsk kulturråd er Jean-Yves Gallardo, som har denne epost-adressen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.