Norsk kulturråd (logo)

EU-støtte til musikk og scenekunst i 2003

I 2003 prioriterer EUs rammeprogram Kultur 2000 musikk og scenekunst som omfatter teater, dans, musikk, opera, gateteater og sirkus. Hvert år kan kulturaktører søke om EU-støtte til alle kulturområder, men EU prioriterer hvert år fram til 2004 noen områder. Etter musikk og scenekunst i 2003 vil Kulturarv fokuseres i 2004. Litteratur – hovedsakelig oversettelser – prioriteres også i 2003 og 2004.

Kalender

Lørdagsopera: Jussi i våre hjerter

02/03/2024 Kl. 18:00

Oslo

KvarTettPå 2024 – Ravelorama 

02/03/2024 Kl. 14:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

02/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Norge deltar som følge av EØS-avtalen i Kultur 2000. Programmet som involverer 30 land har et totalt budsjett på over 167 millioner euro for fem år (2000 – 2004). Hovedformålet er å støtte europeiske samarbeidsprosjekter innen alle kunst- og kulturområder. Programmet gir aktører i norsk kulturliv en unik mulighet til å lede eller delta i ettårige eller flerårige transnasjonale kulturprosjekter.

For 2003 kan norske offentlige og private kulturaktører søke støtte til ettårige prosjekter der arrangører fra minst tre land samarbeider eller flerårige prosjekter som involverer minst fem land.

I 2001 fikk tre flernasjonale prosjekter med norsk ledelse støtte fra EU. Ultima festivalen fikk 126 500 euro til prosjekter rettet mot ungdom i samarbeid med Tyskland og Nederland, mens Norsk Kulturskoleråd har fått 747 941 euro til fremføring av ny sirkus med barn og unge i samarbeid med Danmark, Nederland, Belgia og Sverige. Stiftelsen Bryggen i Bergen fikk 114 400 euro til utvikling av nye restaureringsmetoder i samarbeid med Polen, Nederland og Storbritannia.

I tillegg har åtte prosjekter med norsk deltakelse fått støtte. Dette omfatter Jugendstilsenteret, Opera Omnia, Atelier Nord, Teatret Vårt, ensemblet Runt om, Vestnorsk Jazzsenter, Bergen Offentlige Bibliotek og Museumsprosjektet.

Syv norske forlag fikk støtte til oversettelse av tilsammen 35 verk.

Norsk kulturråd er nasjonalt kontaktpunkt for EUs kulturprogram med ansvar for informasjon og rådgivning til norske kulturaktører. Mer informasjon på: www.kulturrad.no, under ”EU”.

Kontaktperson i Norsk kulturråd: Jean-Yves Gallardo, tlf. 22 47 83 30
e-post: jean-yves.gallardo@kulturrad.dep.no

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.