Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo (Foto: Tommy Søreide Kjær / Arena Klassisk)

Bergen stenger feil arena

INNLEGG: Bergen kommune straffer kulturbransjen med altfor inngripende og altfor omfattende restriksjoner. Snu i tide, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

Innlegget ble først publisert på Creos hjemmesider, og gjengis på Ballade.no med tillatelse fra innleggsforfatteren.

Av Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo


Kulturbransjen lever av å samle folk.
Kulturbransjen kan å samle folk; de vet hvem dem er, hva de heter, hvilket telefonnummer de har, og de har stålkontroll på hvor de sitter og hvor de står. Til nå har ingen – jeg gjentar: ingen – blitt smittet av koronaviruset på et kulturarrangement i regi av de seriøse kulturarrangørene.

Bare det siste poenget skulle tilsi at de restriksjonene vi har hatt fram til nå var mer en tilstrekkelige. Og om noen mot all sannsynlighet skulle bli smittet i Grieghallen eller på Den Nationale Scene ville smittesporingen vært hundre ganger enklere enn det å finne ut hvem som var i Syden sammen, som sto i kø til nattklubben sammen, eller hvem som deltok på den noe improviserte studentfesten på Fantoft.

Likevel velger Bergen kommune å straffe kulturbransjen med alt for inngripende og alt for omfattende restriksjoner. Og de gjør det uten å hverken kontakte eller drøfte med dem det gjelder.

Kulturen er en vesentlig del av det offentlige ordskiftet

Her har det sviktet i alle ledd. Ikke bare har Bergen kommune glemt å ta inn over seg at dette er en næring og en bransje som også lever av billettinntekter. De har også glemt at dette er en bransje som også er avhengig av at publikums forventninger om at billettene de får kjøpt faktisk kan brukes. Hvordan har Bergen kommune tenkt at tilliten fra publikum skal opprettholdes når de plutselig – og uten hverken gode argumenter eller dialog – i praksis fratar ¾ av publikum den opplevelsen og den på- og avkoblingen de har sett fram til?

LES OGSÅ: Innlegg fra leder i BRAK i Vestland fylke – «Cruise og svenskehandel knekker kulturbransjen»

Publikum trenger tilgang til kunstopplevelser og kulturaktiviteter. Kulturen er en vesentlig del av det offentlige ordskiftet, og både enkeltkunstnere, frie kunstnergrupper og kulturinstitusjonene spiller en sentral rolle for debatt, demokrati, ytringsfrihet og meningsdannelse.

Men da må det offentlige – publikum – kunne møte kunsten der den fremføres; i konsertsalene, på teaterscenene og på kulturhusene.

Vi i Creo er selvfølgelig med på den dugnaden som bekjempelsen av Covid-19 er og skal være. Men da må tiltakene være i tråd med smitterisikoen, og tiltakene må være målrettede og tilpassede.

Nedstengingen av kulturlivet i Bergen er hverken målrettet, tilpasset eller forståelig. Men det er ingen skam å snu, så min oppfordring til Bergen kommune er at de snarest vender i tide.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev