Illustrasjonsbilde: Hold avstand (Foto: Nick Fewings / Unsplash)

Koronakonsekvenser i 2020: En meter – gjerne mer, men ikke mindre

En meters avstand og max 200 publikummere fram til 1. september. Men så da? Og teller man en meter fra skulder til skulder eller ..? Like før sommersesongen kom noen avklaringer, her er det som gjelder for dem som lager forestillinger nå.

Kalender

Flagstad – The Opera VERDENSPREMIERE

11/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

I en oppdatering av sin veiledning om arrangementer, samlinger og aktiviteter den 18. juni, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at det fra og med 15. juni 2020 er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer, og at muligheten for å øke fra 200 til 500 personer vil bli vurdert månedlig. Det vil ikke bli åpnet for arrangementer med over 500 personer før tidligst 1. september 2020, skriver instituttet på sine sider.

Det snakkes imidlertid i musikklivet om signaler på at begrensningen på 200 publikummere vil vare ut året, blant annet i nettfora og samlinger med deler av musikklivet i juni. Ballade spurte kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja om hva han sier til signalene om en begrensning på 200 personer ut året:
– Det har helsedirektør Bjørn Guldvog sjøl sagt. Han tror det vil være forbud mot over 200 ut året.
(Red. mrk. Guldvogs utsagn er etter det Ballade erfarer fra VG 16. april. Det har ikke lyktes Ballade å finne en nyere kilde til utsagnet, heller ikke direkte fra Helsedirektoratet.)

– Er det det du planlegger ut fra, at dette forbudet vil vare ut året?
– Nei, regjeringen har vedtatt et forbud fram til 1. september mot arrangementer med over 500 publikummere. Vi har nå åpnet opp for arrangementer opp til 200. Den formelle beslutningen mellom 200 og 500 er ikke fastsatt, men det er heller ikke åpnet for det, sier Raja, og fortsetter:
– Så jeg håper at jo mer vi får kontroll over pandemien, og jo mer smittetallene og risikoen synker, jo snarere kan helsedirektoratet og folkehelseinstituttet sammen si til oss at nå er det tilrådelig å åpne opp for 400, opp til 500. Det er en misforståelse at det er kulturministeren som sitter på den røde og grønne knappen, det er det ikke. Dette er regulert i en helseforskrift, og dette er det helsemyndighetene som sitter på. Jeg ønsker å åpne opp for flere, men ingen av oss ønsker at noen skal bli smittet på en konsert og dø av det, heller. Derfor må vi forholde oss til de kjørereglene som vi får fra helsemyndighetene, sier Raja.

Helsedirektoratet, der Bjørn Guldvog er direktør, er klare overfor Ballade på at de forholder seg til det Covid-19-forskriften sier om et tak på 200 mennesker samlet fra 15. juni til 1. september. Forskriften er også utgangspunktet for teksten FHI har lagt ut på sine nettsider, sitert i toppen av denne saken.

Den såkalte Covid-19-forskriften, Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet, kapittel 4, beskriver hva som menes med arrangement, hvordan antallet telles, hvordan vi skal forholde oss til avstandskravet på én meter og hva en arrangør er ansvarlig for:

Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Med arrangement menes idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper; kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver; andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

De som er tilstede skal kunne holde minst én meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes. Der man sitter ved siden av hverandre må det være en meter fra skulder til skulder.

Følgende grupper kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt:
– utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
– toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
– spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets
– smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet
– personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet

Det kan ikke gjøres unntak fra avstandskravet for publikum eller tilskuere ved arrangementet. Det presiseres at unntaket kun gjelder under pågående aktivitet, og det er viktig at utøverne forholder seg til de andre til enhver tid gjeldende smittevernråd for øvrig.

Arrangøren er ansvarlig for:
– å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
– å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
– å følge relevante standarder om smittevern
– å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Helseminister Bent Høie sa på en pressekonferanse onsdag 17. juni (referert i VG) at en meter er avstanden vi skal holde til hverandre i sommer:
– Gjerne mer, men ikke mindre. Vi har ingen vaksine, vi har ingen behandling. Men vi har denne. Vi har meteren. Og denne meteren hindrer smitte og stopper en alvorlig sykdom som rammer oss alle sammen. Denne beskytter de som er i risikogruppene, som ikke tør å gå ut om de må bane seg vei mellom folk som står tett i tett. Denne meteren holder samfunnet vårt fortsatt åpent.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev