Avviser forklaring som tøv

by:Larms 2010-regnskap ble annullert av Brønnøysundregisteret. Det betyr ikke noe i forholdet til kommunen, mener ledelsen.

Kalender

Popquiz på Røverstaden

19/10/2020 Kl. 19:00

Oslo

Cikada RBK + EAU

23/10/2020 Kl. 18:30

Oslo

Ivan Mazuze Band

24/10/2020 Kl. 19:00

Viken

I går ble det kjent at by:Larm er[link id=67131 title=» nullet i det foreslåtte kulturbudsjettet for Oslo kommune»].

Kulturbyråd Ødegård (H) begrunner til Aftenposten nullingen med at «by:Larm ikke har levert regnskap siden 2009. Det forundrer meg veldig at de ikke har rapportert inn til oss.»

Til Dagbladet sier Ødegård at festivalen etter gjentatte purringer ikke har levert «verken regnskap eller revisjonsberetning. Dette er en tillitssak som nå har fått alvorlige konsekvenser. I 2009 hadde de et overskudd på størrelse med den kommunale støtten. Vi lovet dem støtte i tre år, og det har de fått.»

«Innstilles på et avslag»
I Kulturetatens innstilling til tilskuddsfordeling begrunnes avslaget slik:

“Stiftelsen by:Larms søknad ble mottatt 15. april, to uker etter søknadsfristen 1. april 2011. Det er ikke levert siste årsregnskap og årsrapport, dvs for regnskapsåret 2010/2011. Det er ikke gitt beskrivelse av formål og planer for virksomheten i 2012. Det er ikke levert årsregnskap for Bureau Storm DA (som påkrevet iht. forskriftenes paragraf 6, bokstav e). Det er ikke levert revisjonsberetning eller signert regnskap for tilskuddet gitt i 2010 innen ordinær frist 1. juni 2011. Dette ble purret 23. juni 2011.

by:Larm oppgir selv å i hovedsak være rettet mot norsk og nordisk musikkbransje. By:Larm LIVE er selvfinansierende ved billettsalg. I lys av by:Larms økonomiske situasjon, og i samsvar med nasjonal profil, anbefales at søknaden ikke imøtekommes. Videre er søknaden innkommet etter søknadsfrist, og krav til søknaden (…) ikke oppfylt. Det innstilles på et avslag.”

Regnskapet for 2010 ble annullert
I Brønnøysundregisteret oppgis det at by:Larms årsregnskap for regnskapsåret 2010 ble «registrert godkjent på feil grunnlag», og at godkjent årsregnskap derfor er annullert.

by:Larms revisor har vært i kontakt med Regnskapsregisteret i Brønnøysund om dette. I en mail til by:Larms ledelse, som Ballade har fått tilgang til, opplyser revisor at «annuleringen av godkjent årsregnskap 2010 skyldes at det ved en inkurie er oppført feil årstall i balansen. Dette til tross for at regnskapstallene er riktig. I samråd med Regnskapsregisteret er det i dag foretatt en ny forsendelse av korrigert årsregnskap 2010, sendt Regnskapsregisteret og vil bli behandlet omgående i Regnskapsregisteret.»

— Brønnøysundregisteret har helt sikkert sendt ut varsel om annulleringen til oss, men den har vi ikke fått registrert. Der legger jeg meg helt flat. Men dette har overhodet ingenting med kulturbyrådens påstander å gjøre – regnskapet som er levert til Oslo Kommune er riktig, og levert til avtalt tid, sier by:Larms daglige leder, Erlend Mogård-Larsen, som mener byrådens påstander er «bare tøv».

Avvikende regnskapsår
Kommunen har ikke fått regnskapet for arrangementet i år.

— Men det skyldes at by:Larm som organisasjon har et avvikende regnskapsår, fra 29. april til 1. mai. Det innebærer at vi kan levere revidert regnskap til Oslo Kommune i månedsskiftet september/oktober. Det har vært vanlig praksis, og står også i den opprinnelige søknaden vår til kommunen.

— Men har dere fått purringene Ødegård refererer til?

— Kommunen har tatt kontakt gjentatte ganger for å be om regnskapet, og har hver gang fått beskjed om hvorfor vi må levere i månedsskiftet september/oktober.

Mange alternativer
Mogård-Larsen synes det er synd at byrådet ikke ser verdien av å ha by:Larm i Oslo. ¨

— De får veldig mye kultur for den halvannen millionen, men når de nuller oss er det et tydelig signal om at festivalen ikke er ønsket. Det er flere byer i norden og Norge som vil ha by:Larm, og vi er flinke til å snu oss raskt rundt. Men det er ikke noe vi i utgangspunktet ønsker – vi har belaget oss på å fortsette å bygge opp arrangementet i Oslo, og dette er et skikkelig slag i trynet for oss.

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Fagansvarlig

Norsk jazzforum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev