– Fortsatt kutt

by:Larm hadde mandag møter med Kulturetaten i Oslo kommune. – Etaten vil fortsatt gå inn for at støtten kuttes, sier daglig leder.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Kampenjazz: Braid

20/09/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Ledelsen i by:Larm hadde mandag et møte med Kulturetaten i Oslo kommune. Møtet kommer etter at etaten i sin innstilling til kulturbudsjettet gikk inn for at støtten til by:Larm, som i 2011 er på 1,5 millioner kroner, bør nulles i neste års budsjett.

Les om etatens innstilling: [link id=67133 title=»Avviser forklaring som tøv«]

— Fortsatt nulling
— Vi hadde et konstruktivt møte med etaten, sier by:Larms daglige leder Erlend Mogård-Larsen.

— De vil nå levere et nytt dokument til byråden, der de utdyper hvorfor de gikk inn for at støtten til by:Larm bør kuttes, og også får rettet opp en del faktafeil fra den forrige innstillingen. Etaten vil fortsatt gå inn for at støtten kuttes – og det har de selvfølgelig rett til, det er ikke derfor vi har reagert. Det viktige for oss er at faktagrunnlaget er rett.

— Men du sier de går fortsatt inn for å kutte støtten. Hva betyr det for festivalen? Har dere vært noe mer i kontakt med andre mulige arrangørbyer?

— Foreløpig tar vi små skritt her. Budsjettet er fortsatt i forhandlingsfasen, og hvis nå tilleggsdokumentet fra etaten får rettet opp faktafeilene, tror vi det vil være positivt i forhold til den videre fremdriften.

Les også: [link id=67142 title=»by:Larm til Bergen?«]

Dobbeltrolle
Mogård-Larsen er ikke bare daglig leder for by:Larm – han er samtidig også daglig leder og medeier i Bureau Storm, et firma som har inngått en flerårig avtale med by:Larm om å stå for driften av festivalen.

I Dagsavisen tirsdag (bare på papir) sier seksjonssjef Karianne Kampevold-Sætre i avdelingen for kulturutvikling og tilskudd at kulturetaten i flere år har innstilt på null støtte til by:Larm fordi etaten «ikke har mottatt tilfredsstillende dokumentasjon på økonomiske forhold rundt Bureau Storm».

Kulturbyråd Torger Ødegård (H) vil til samme avis ikke utelukke at by:Larm kan få støtte i det ferdigforhandlede budsjettet.

— Mitt utgangspunkt er at Bylarm en kulturpolitisk satsing det er viktig å bygge videre på. Og hvor ellers skulle Bylarm arrangeres, om ikke i den byen hvor 90 prosent av musikkbransjen befinner seg?

Ingen bekreftelse
Liv Beate Skavdahl i Oslo Kommune sier til Ballade at referatet fra møtet med by:Larms ledelse skal leveres til byråden i løpet av dagen eller morgendagen. Før dette ønsker hun ikke å si noe om hvorvidt innstillingen fra etaten vil være den samme som tidligere.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev