© Popsenteret.no

41 millioner til Popsenteret og Øvingshotellet

– Det er viktig å fullføre satsningen, sier kulturbyråd Ødegaard (H).

Kalender

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Det foreslåtte kultubudsjettet for Oslo kommune er preget av en stram økonomi – en del kutt, noen nullinger og mange som får det samme som sist budsjett. I forslaget er også lagt inn en brutto post på 16,3 millioner kroner til Popsenteret for 2012. Rammen for Øvingshotellet er i samme budsjett satt til 14 millioner kroner. I tillegg heter det i budsjettforslaget at byrådet i tilleggsinnstillingen, som kommer etter statsbudsjettet, vil foreslå en økt bruttoramme på til sammen 41 millioner kroner for Popsenteret og Øvingshotellet i 2012.

Les også: [link id=67133 title=»by:Larm nullet i kulturbudsjettet«]

— Jeg er veldig opptatt av å få åpnet Popsenteret 24. november. Øvingshotellet og Riksscenen er i drift, og det betyr at Schous kulturbryggeri blir komplett. Det har vært en stor satsning fra byrådets side, der vi har finansiert alt selv. Vi har ikke fått én krone i statlig støtte for dette. For meg er det viktig å fullføre den satsningen, og dette gleder jeg meg veldig til å få på plass, sier Kulturbyråd Torger Ødegård (H) til Ballade.

Popsenteret skulle opprinnelig åpne i 2009, men dette har flere ganger[link id=65895 title=»»] blitt utsatt. Oslo Kommune forsøkte i vår å finne noen som kunne overta driften av både Popsenteret og Øvingshotellet, men [link id=66743 title=»det var liten interesse»] på befaringen. Det ble da besluttet at kommunen selv skulle stå for åpning og drift, men at man samtidig fortsetter arbeidet med å forsøke å etablere Øvingshotellet og Popsenteret som selvstendige virksomheter .

Regner ikke med staten
Statssekretæren i Kulturdepartementet har sagt at de vil vurdere å støtte Popsenteret når senteret er ferdigstilt, under forutsetning at Popsenteret samarbeider med andre museer i regionen.

— Hvordan ser du på muligheten for at staten vil støtte Popsenteret på kommende budsjett?

— Det er ikke kalkulert med statlige støtte. Staten har sagt til nå at de ikke støtter Popsenteret, selv om det muntlig ble lovet av den forrige kulturministeren. Vi åpner Popsenteret 24. november, og vi fullfinansierer det kommunalt.

Les også: [link id=67134 title=»Parkteatret scene nullet i kulturbudsjettet«]

Forventer økte inntekter
Assisterende direktør i Kulturetaten, Lars Inge Merok Olsen, sier at den foreslåtte støtten er i samsvar med det som var ønsket.

— Vi hadde søkt om 40 918 000, så dette treffer bra, sier Merok Olsen.

— Er denne summen spesielt tilpasset 2012, siden det blir det første hele driftsåret for et åpnet Popsenter?

— Vi har inntektsforutsetninger både for Øvingshotellet og Popsenteret, og forventer at egenfinansieringsdelen vil stige etterhvert som Schouskvartalet blir ferdig. Det knytter seg stor spenning til hva slags oppmerksomhet og besøk Popsenteret vil få, men vi mener vi har realistiske forutsetninger ut fra sammenligninger med for eksempel Rockheim i Trondheim. Vi forventer definitivt at inntekten skal stige, slik at kommunens finaniseringsandel kan synke.

— Hvor skal disse inntektene kommer fra?

— Det dreier seg om inngangspenger, utleie av lokaler og salg av effekter fra en butikk i resepesjonsområdet. Der vil vi tilby et bredt spekter av salgbare ting, knyttet til senteret selv, og til utstillingenes tema. Vi forventer ikke sponsorinntekter av noe særlig omfang til den daglige driften.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev